El Gremi participa en els processos de Conca de l’ACA

Imprimeix
Activitats ACA

El Gremi d’Àrids està fent un seguiment dels processos participatius de Conca que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està duent a terme a tot el territori català.

Inspirats en la Directiva Marc de l’Aigua, l’objectiu de l’ACA és aconseguir que les masses d’aigua (rius, aigües de transició, llacs, aiguamolls, etc.) estiguin en bon estat. Els processos es divideixen en tres sessions: informatives, d’anàlisi i de propostes. A partir d’aquestes reunions, l’ACA estudia la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de les idees aportades. Aquelles que s’aprovin seran incorporades als plans de mesures de les respectives conques.

El Gremi s’ha convertit en un dels agents més actius en aquests processos dels quals en sortiran les directrius que dirigiran els usos dels rius i el seu entorn. El Gremi s’ha implicat en 12 processos, que volen definir les problemàtiques que afecten a les conques catalanes. La implicació del sector en tot el procés ha estat clau per tal d’explicar, tant a les administracions com a la societat civil que, tal com comenta Jaume Puig, gerent del Gremi, “és possible compatibilitzar les extraccions d’àrids amb el manteniment d’un entorn fluvial sostenible”. La indústria extractiva pren les mesures necessàries per tal de minimitzar qualsevol efecte que pogués derivar-se de la seva activitat. Per tant, les explotacions d’àrids no tenen perquè ser considerades com un problema que afecti al medi ambient.

Aquests processos han servit, també, per restablir la línia de diàleg entre el sector extractiu i l’ACA. Així doncs, com a resultat de la col•laboració entre l’Intitut Tecnològic de Catalunya (ITEC), l’Agència Catalana de l’Aigua i el Gremi d’Àrids està previst fer un estudi de les necessitats reals de graves a Girona pels properes anys.

Actualment estan en marxa els processo de la Muga, les Rieres Meridionals, les Rieres de Llevant, el Cardener – Alt Llobreta, El Besòs i el Baix Llobregat. S’han finalitzat els processos de l’Alt Ter, el Francolí – Gaià, el Baix Ter, La Tordera i Foix i rieres. Properament s’obriran les sessions corresponents a les conques del Baix Ebre, el Baix Segre, l’Alt Segre i Les Nogueres. També s’ha acceptat la participació del Gremi en les reunions de la Conca de l’Ebre. Les primeres sessions han començat a Balaguer (Lleida) a finals de maig. En aquestes reunions es recullen propostes de mesures i actuacions que, més endavant, es poden incloure als plans hidrològics de les conques dels rius Segre i Noguera Pallaresa.

La Directiva Marc en Política d’Aigües de la Unió Europea (coneguda com Directiva Marc de l’Aigua) va ser aprovada pel Parlament Europeu a l’octubre de l’any 2000 i transposada a la legislació estatal a finals del 2003.