Qui som

Imprimeix

junta

El Gremi d’Àrids de Catalunya és una associació sense ànim de lucre que agrupa les empreses catalanes que dediquen la seva activitat a l’extracció i el tractament d’àrids.L’associació està formada per un total de114 empreses que sumen uns 430 centres d’explotació el conjunt dels quals representa de l’ordre del 95% de la producció total de Catalunya. Entre els seus associats hi figuren la majoria de les empreses més importants d'un sector extractiu català que genera uns 10.000 llocs de treball, entre ocupació directa i indirecta, i que equival a un4,9% de la indústriacatalana.

JUNTA DIRECTIVA DEL GREMI D'ÀRIDS DE CATALUNYA

President
Sr. Alfons Porro

Vicepresidents
Xavier Grau
Jordi Torra
Miquel Gruas
Josep Rodríguez
Joaquim Roca
 
Secretari
Sebastià Alegre
 
Tresorer
Raquel Antón
 
Vocals
Robert Casas
Domènec Espadalé
Xavier Foj
Albert Gómez
Jordi Lamas
Carles Loscertales
José Antonio Moreno
Joan Ignasi Navarro
Josep Maria Pedra
Ernest Piqué
Andreu Puigfel
Miquel Romà
Miquel Àngel Roselló
Sandra Rubau
Josep Manuel Tomàs
Joan Ignasi Valls
 
Convidat
Joan Franquesa
 
Gerent
Jaume Puig