La restauració integrada permetrà reduir un 75% les fiances

ASSUMPTA FARRAN

DIRECTORA GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL

El nou sistema de càlcul dels avals de restauració, la simplificació administrativa, la col·laboració público-privada... La macro conselleria de Territori i Sostenibilitat té en marxa algunes de les mesures més esperades –i més treballades– per part del sector extractiu.