Notícies

“El futur de Catalunya passa per tenir un teixit empresarial competitiu”

Antoni Cañete

ANTONI CAÑETE
SECRETARI GENERAL DE PIMEC

PIMEC representa i defensa els interessos i valors de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms de Catalunya davant les administracions, els agents socials i la societat en general, contribuint activament al seu creixement i competitivitat.

Quina és la seva percepció del sector extractiu català?

És un sector important i de certa maduresa que sense dubte s’està veient afectat de forma indirecta per la crisi immobiliària. La internacionalització i les aliances entre empreses del sector poden ser algunes de les vies de solució.

Com valora la situació de les pimes catalanes davant l’actual panorama econòmic?

La situació és molt preocupant. Les pimes han basat el seu model de finançament en el crèdit bancari, i, ara, la falta de liquiditat, l’augment del preu del diner i la necessitat de garanties les estan deixant sense oxigen, cosa que repercuteix en la pèrdua de llocs de treball i la desaparició d’empreses. La dinàmica d’impagats que s’està produint és d’un efecte incalculable per a les pimes, ja què en molts casos són empreses subcontractades per grans companyies que tenen períodes de pagament superiors als 120 dies.

Les propostes del Govern ajudaran a millorar el finançament de les pimes?

La creació d’un fons de finançament per donar liquiditat al sistema semblava una bona idea, però ja hem pogut comprovar la dificultat perquè arribin els crèdits de l’ICO. Ara, caldrà veure com s’aplica el nou fons que ha de pal·liar el retard en el pagament per part de les administracions locals. La pime és el sector empresarial més afectat per la crisi i cal que el Govern destini recursos tant per finançar inversions com per solucionar problemes de circulant.

Mil empresaris protestant davant del Congrés. Un fet tan insòlit farà que el Govern els escolti més?

La convocatòria a Madrid ha estat un fet històric, no només per la pròpia concentració sinó també per la gran representació que suposa. PIMEC ha instat el Govern espanyol a què canviï urgentment la Llei de morositat, i està treballant en l’àmbit europeu perquè es compleixi la normativa que fixa el límit dels pagaments en 60 dies. Reclamem també una reducció del cost del diner, ja que la baixada dels interessos per part del Banc Central Europeu no només no s’ha traslladat a les empreses, sinó que, al contrari, ha augmentat el preu del diner. Alhora demanem que s’ajusti el preu de l’energia i dels carburants, atès que la baixada del cost no es trasllada amb la mateixa celeritat que les pujades.

En un altre àmbit, PIMEC ha fet un gran esforç de negociació en relació a la futura Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (l’antiga LIIAA). Quines són les demandes de la patronal catalana?

La LIIAA té conseqüències negatives en la competitivitat de les empreses, ja que va en contra de la simplificació administrativa i representa un increment important dels costos per a la renovació de llicències. L’avantprojecte de llei no millora ni simplifica de forma substancial aquests problemes. Per això, des de PIMEC demanem que s’equipari el nivell d’exigència de la llei catalana amb el de la normativa comunitària, ja que crea un greuge comparatiu a les nostres empreses i una pèrdua de competitivitat; que se suprimeixi el concepte de renovació periòdica de la llicència i que les taxes municipals tinguin un tractament homogeni a tot el territori.

Entre tant alarmisme, com veu vostè el futur?

Catalunya és un país de pimes, i el seu futur passa per tenir un teixit empresarial competitiu, capaç de generar riquesa i llocs de treball de qualitat. Treballant junts en la mateixa direcció aconseguirem mantenir el lideratge en un context cada vegada més competitiu. Estic segur que sent valents i introduint els canvis necessaris sortirem reforçats de la situació que estem vivint.