Avís legal

Avís legal

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, de l'onze de Juliol, de Servicios de la Sociadad de la Información y de Comercio Electrónico ( LSSI-LGE) vigent, el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa que es el titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada llei,  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA el informa de les següents dades:

  • Raó social: GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
  • C.I.F.:  G58112384 
  • Adreça Postal: RAMBLA DE CATALUNYA 127 3o1a 08008, BARCELONA
  • Telèfon: 934 156 483
  • Registre d'Associacions número:
  • Objectiu principal: Associació sense ànim de lucre que agrupa empresses dedicades a l'extracció i el tractamant d'àrids.

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA , totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades.
L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA per a l'accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d'enllaços i exempció de responsabilitat

GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que  oguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA . Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. 

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament , per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA i l'usuari.


GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA  disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA  es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA  té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.  


Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.


Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran
celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

 


Propers esdeveniments