Avís legal

Avís legal de www.gremiarids.com

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GREMI D ARIDS DE CATALUNYA informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, GREMI D ARIDS DE CATALUNYA informa de les dades següents:

 

Raó         GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
NIF         G58112384
Domini         WWW.GREMIARIDS.COM
Adreça        RAMBLA DE CATALUNYA 127 9º1,08008 BARCELONA BARCELONA)
Mail        Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Telèfon        9341568483
Registre        Tom Volum

 

Usari i règim de responsabilitats

La navegació, l'accés i l'ús pel lloc web de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA confereix la condició d'usuari.

El lloc web de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per GREMI D ARIDS DE CATALUNYA per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per GREMI D ARIDS DE CATALUNYA contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. 

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitats

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent.

S'entendrà que GREMI D ARIDS DE CATALUNYA té el coneixement efectiu a què fa referència el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que se n'impossibiliti l'accés, o s'hagi declarat l'existència de la lesió, i GREMI D ARIDS DE CATALUNYA conegués la corresponent resolució, sens perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que GREMI D ARIDS DE CATALUNYA apliqui en virtut dacords voluntaris i daltres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establirse.

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, GREMI D'ARIDS DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat no afectaran es contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Indicacions i preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats a la pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l'impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que l'IVA no s'incorpori al preu, s'indicarà de manera expressa i es permetrà a l'usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria, incloent-hi, si escau, l'import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l'oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA. Seran, per tant, seguretat en la relació amb tercers· servei compliance obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius   la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció 

Si l'usuari vol presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Així mateix, GREMI D ARIDS DE CATALUNYA disposa de fulls oficials de
reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. GREMI D ARIDS DE CATALUNYA té el domicili
a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l'enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Actualització: 2 novembre de 2023


Propers esdeveniments