Consum i necessitats

web gremi arids consum apli

A Catalunya, es consumeixen cada any al voltant de 30 milions de tones d'àrids. Aquest volum suposa un consum mitjà de 4 tones per habitant a l’any, o el que és el mateix: uns 11 kg per habitant i dia.

D'ençà del començament de la crisi, aquesta xifra s'ha anat reduint de manera progressiva i allunyant-se de la mitja actual europea, i queda cada vegada més lluny dels 28 kg per habitant i dia que es consumeixen a Alemanya. Tanmateix, Catalunya continua sent el segon territori de l'Estat amb una major producció d'àrids, només superat per Andalusia. Les pedreres i graveres catalanes generen un 15% de la producció total de l'Estat (uns 200 milions de tones/any).

 El Consell Assessor d'Àrids:

Per tal d'estudiar les necessitats de consum, l’any 2004 es crea per part del Govern de la Generalitat el Consell Assessor d’Àrids de Catalunya, com a òrgan de consulta i participació externa en matèria d’àrids. Es tracta d’una taula que vol reunir a tots els sector relacionats amb el món dels àrids per tal d’establir un diàleg fluït entre ells.

El Consell està dividit en tres grups de treball: el d’estudi de la demanda i l’oferta, el de normativa sectorial, i el de relacions amb el món local. En els últims anys en destaca l’activitat del grup de demanda, que ha acabat per englobar la totalitat de les tasques d’anàlisi tècnic que es realitzen entre sessions plenàries del Consell.