Qui som

 El Gremi d'Àrids de Catalunya és associació sense ànim de lucre que agrupa les empreses catalanes que dediquen la seva activitat a l'extracció i el tractament d'àrids. L'associació està formada per un total de 130 empreses que sumen uns 430 centres d'explotació el conjunt de la qual representen un 95% de la producció total de Catalunya.Aquestes empreses es dediquen a la transformació industrial, fabricació i comercialització d'àrids.

 Entre els seus associats hi figuren la majoria de les empreses més importants d'un sector extractiu català que genera uns 10.000 llocs de treball (entre ocupació directa i indirecta) i que equival a un 4,9% de la indústria catalana.

La indústria d'extracció d'àrids juga un paper estratègic a Catalunya, ja que mostra un gran potencial per a contribuir a una economia circular i a la conservació de la natura. La indústria extractiva fomenta el desenvolupament social i econòmic del territori on es desenvolupa.

 

UPEG gain 200

ORGANITZACIÓ DEL GREMI

El Gremi d'Àrids de Catalunya s'organitza mitjançant una Assemblea General anual constituïda per les empreses agremiades. Aquesta Assemblea delega en la Junta Directiva, que és elegida cada quatre anys, les funcions executives de l'entitat. A part d'aquests dos òrgans principals, el Gremi disposa de diversos comitès específics oberts a la contribució de tots els agremiats. A més, una vintena de delegats representen l'entitat en les meses, consells i organismes públics i privats de què forma part. 

La seu principal del Gremi és a Barcelona, però l'entitat representa les empreses del sector de tot el territori. En aquest context, treballa en col·laboració permanent amb els gremis provincials de Lleida, Girona i Tarragona, els quals celebren les seves assemblees anuals on escullen els presidents provincials que són, alhora, vicepresidents de l'organització catalana.

 


Alfons Porro

Alfons Porro

President

Ramon Torrescana

Ramon Torrescana

Vicepresident

Lluís Masó

Lluís Masó

Secretari

Jordi Torra

Jordi Torra

Vicepresident

Josep Maria Pedra

Josep Maria Pedra

Vicepresident

Francesc León

Francesc León

Vicepresident

Joaquim Roca

Joaquim Roca

Vicepresident

Raquel Antón

Raquel Antón

Tresorer

Carlos Abella

Carlos Abella

President

Antoni Sarradell

Antoni Sarradell

Vocal

Robert Casas

Robert Casas

Vocal

Isaura Romà

Isaura Romà

Vocal

Domènec Espadalé

Domènec Espadalé

Vocal

Juan Diego Arranz

Juan Diego Arranz

Vocal

Jordi Lamas

Jordi Lamas

Vocal

Xavier Foj

Xavier Foj

Vocal

David Cabós

David Cabós

Vocal

José A. Martín

José A. Martín

Vocal

Jaume Ramon

Jaume Ramon

Vocal

J. Ignasi Navarro

J. Ignasi Navarro

Vocal | Comitè Tècnic

Sònia Panisello

Sònia Panisello

Vocal

Andreu Puigfel

Andreu Puigfel

Vocal

M. Àngel Roselló

M. Àngel Roselló

Vocal

Sandra Rubau

Sandra Rubau

Vocal

Joan Ignasi Valls

Joan Ignasi Valls

Vocal

Josep Bernat

Josep Bernat

Vocal

Susana Rubio

Susana Rubio

Vocal

Miranda Frontons

Miranda Frontons

Vocal Delegada

Francesc Viñas

Francesc Viñas

Vocal Delegat

Jaume Puig

Jaume Puig

Gerent