Qui som

 El Gremi d'Àrids de Catalunya és associació sense ànim de lucre que agrupa les empreses catalanes que dediquen la seva activitat a l'extracció i el tractament d'àrids. L'associació està formada per un total de 130 empreses que sumen uns 430 centres d'explotació el conjunt de la qual representen un 95% de la producció total de Catalunya.Aquestes empreses es dediquen a la transformació industrial, fabricació i comercialització d'àrids.

 Entre els seus associats hi figuren la majoria de les empreses més importants d'un sector extractiu català que genera uns 10.000 llocs de treball (entre ocupació directa i indirecta) i que equival a un 4,9% de la indústria catalana.

La indústria d'extracció d'àrids juga un paper estratègic a Catalunya, ja que mostra un gran potencial per a contribuir a una economia circular i a la conservació de la natura. La indústria extractiva fomenta el desenvolupament social i econòmic del territori on es desenvolupa.

 

UPEG gain 200

ORGANITZACIÓ DEL GREMI

El Gremi d'Àrids de Catalunya s'organitza mitjançant una Assemblea General anual constituïda per les empreses agremiades. Aquesta Assemblea delega en la Junta Directiva, que és elegida cada quatre anys, les funcions executives de l'entitat. A part d'aquests dos òrgans principals, el Gremi disposa de diversos comitès específics oberts a la contribució de tots els agremiats. A més, una vintena de delegats representen l'entitat en les meses, consells i organismes públics i privats de què forma part. 

La seu principal del Gremi és a Barcelona, però l'entitat representa les empreses del sector de tot el territori. En aquest context, treballa en col·laboració permanent amb els gremis provincials de Lleida, Girona i Tarragona, els quals celebren les seves assemblees anuals on escullen els presidents provincials que són, alhora, vicepresidents de l'organització catalana.