Junta Directiva

La Junta Directiva és l'òrgan de representació, gestió i administració del Gremi d'Àrids de Catalunya, a qui corresponen les funcions de govern, executives, de representació i d'orientació estratègica. Els seus membres s'escullen en l'Assemblea General.

El Gremi també disposa de diferents comitès i participa en taules de representació de diferents òrgans. Són claus per al treball en aspectes normatius, ambientals, de difusió i impuls...

L'entitat disposa d'un equip professional que coordina tota l'activitat que genera el sector.

.

 


Propers esdeveniments

Alfons Porro

Alfons Porro

President

Ramon Torrescana

Ramon Torrescana

Vicepresident

Lluís Masó

Lluís Masó

Secretari

Jordi Torra

Jordi Torra

Vicepresident

Josep Maria Pedra

Josep Maria Pedra

Vicepresident

Francesc León

Francesc León

Vicepresident

Joaquim Roca

Joaquim Roca

Vicepresident

Raquel Antón

Raquel Antón

Tresorer

Carlos Abella

Carlos Abella

Vocal

Antoni Sarradell

Antoni Sarradell

Vocal

Felix Martínez

Felix Martínez

Vocal

Jordi Lamas

Jordi Lamas

Vocal

Xavier Foj

Xavier Foj

Vocal

José A. Martín

José A. Martín

Vocal

Jaume Ramon

Jaume Ramon

Vocal

Sònia Panisello

Sònia Panisello

Vocal

Andreu Puigfel

Andreu Puigfel

Vocal

M. Àngel Roselló

M. Àngel Roselló

Vocal

Sandra Rubau

Sandra Rubau

Vocal

Joan Ignasi Valls

Joan Ignasi Valls

Vocal

Josep Bernat

Josep Bernat

Vocal

Susana Rubio

Susana Rubio

Vocal

Miranda Frontons

Miranda Frontons

Vocal Delegada

Francesc Viñas

Francesc Viñas

Vocal

Pilar Palau

Pilar Palau

Vocal

J. Ignasi Navarro

J. Ignasi Navarro

Comitè Tècnic

Josep Rodríguez

Josep Rodríguez

Vocal FdA

Joan Franquesa

Joan Franquesa

Comitè Internacional

Lluís Agustí

Lluís Agustí

Comitè Jove

Jaume Puig

Jaume Puig

Gerent

Anna Arnal

Anna Arnal

Administració

Marc Riera

Marc Riera

Comunicació