Serveis

 

 

serveis modul 1

El Gremi d'Àrids de Catalunya té com a objectiu principal la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i professionals dels associats, mantenint-se sempre en estret contacte amb les diferents administracions (locals, nacionals, estatals i europees) i les entitats sectorials públiques (universitats, col·legis, cambres) i privades (associacions i empreses).

Representació:

Protegim els interessos econòmics, socials i professionals dels nostres agremiats.

Informació:

Actuant com a pont entre els agremiats i l'actualitat del sector quant a legislació, informació, entre altres.

serveis modul 2 curs

Formació:

Organitzant cursos de formació i oferint diverses assessories.

Comunicació:

Divulgant la necessitat i importància del sector per al conjunt de la societat.

serveis modul 3 curs

Gestoria:

Sumant sinergies i convenis que els proporcionin condicions més avantatjoses, gestionant la participació en fires i congressos

Beneficis:

Descomptes, etc..