Política de Privacitat

Política de privacitat

Dades del propietari de la web
 • Raó social: GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
 • C.I.F.:  G58112384 
 • Adreça Postal: RAMBLA DE CATALUNYA 127 3o1a 08008, BARCELONA
 • Telèfon: 934 156 483
 • Registre d'Associacions número:
 • Objectiu principal: Associació sense ànim de lucre que agrupa empresses dedicades a l'extracció i el tractamant d'àrids.

 

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA amb CIF G58112384 i domicili social a la RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a.- 08008 BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA té previst realitzar:

 
Gestió de la pàgina web
 • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds e instal·lació de cookies.
 • Termini de conservació: entretant es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legitima: El consentiment de l’interessat.
 • Cessións: no es preveuen
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • El·laboració de perfils: no es preveuen
 
Formulari de contacte de la web
 • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds e instal·lació de cookies.
 • Termini de conservació: entretant es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legitima: El consentiment de l’interessat.
 • Cessións: no es preveuen
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • El·laboració de perfils: no es preveuen

Tanmateix, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça postal RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a. 08008 BARCELONA, o bé a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.,  o bé al telèfon 934 15 64 83  del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

 

Drets dels interessats

GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa als ussuaris què, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i opossició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Reponsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment donat.

 • Dret d'accés: és el dret de l'ussuari a obtindre la informació sobre les seves dades de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o es realitzi, així com de la informació disponible sobre l'orígen de les esmentades dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de rectificació: és el dret de l'afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplertes. Sols es podrà satisfer en rel·lació a aquella informació que es trobi sota el control de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA, per exemple, el·liminar comentaris publicats en la pròpia pàgina web, imatges o contigunts web on hi figurin dades de caràcter personal de l'ussuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret a què es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'ussuari, a excepció del previst a la R.G.P.D. o en alres normatives aplicables que determinin la obligatorietat de la conservació de les mateixes, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: és el dret a suprimir a rebre les dades de caràcter personal de l'ussuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i transmetre'ls a altre responsable.
 • Dret d'opossició: és el dret de l'ussuari a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o al cesament del tractament de les mateixes per part del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

 

Per oder exercir qualsevol dels drets esmentats anteriorment, s'hauran de complir els següents requissits:

 • Presentació d'un escrita a l'adreça  RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a.- 08008 BARCELONA o bé a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • El escrit remés pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requissits legals:
  • Nom, cognoms del interesat i copia del D.N.I./N.I.E. o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s'admeti la representació, serà necessaria també la identificació pel mateix mitja de la persona que representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocopia del D.N.I, podrà ser substiuïda sempre que s'acrediti l'identitat per qualsevol altre mitjà.
  • Petició en què es concreta la sol·licitut (Exercici en el què es sol·licita la informació a la què es vol accedir). Si no es fa referència a un fitxer concret, se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si es sol·licita la informació d'un fitxer, solsament la informació d'aquest fitxer. Si es sol·licita la informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si es sol·licita per telèfon, se li indicarà que es faci per escrit, se li informarà del procediment per dur-ho a terme i l'adreça a on es té que enviar la petició.
  • Domicili a efectes de notificacions
  • Data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula
  • L'interessat ha de fer servir en tot moment qualsevol mitjà que permeti l'acreditació del enviament i la recepció de la sol·licitut.

 

En darrer lloc, li informem que vostè te el dret a presentar una reclamació davant l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades en cas que es tingui coneixement o es consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en materia de protecció de dades.

 

El GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA es compromet a adoptar les mesures técniques i organitzatives necessaries, en consonancia al nivell de riscos que acompanyan als tractaments realitzats per aquests i indicats en l'apartat de termes i condicions d'us, de forma que es garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.