Contactar

Si us plau, ompli els camps amb la informació requerida

Please type your full name.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
entrada no vàlida
Invalid Input

Política de privacitat

Dades del propietari de la web
 • Raó social: GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
 • C.I.F.:  G58112384 
 • Adreça Postal: RAMBLA DE CATALUNYA 127 3o1a 08008, BARCELONA
 • Telèfon: 934 156 483
 • Registre d'Associacions número:
 • Objectiu principal: Associació sense ànim de lucre que agrupa empresses dedicades a l'extracció i el tractamant d'àrids.

 

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA amb CIF G58112384 i domicili social a la RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a.- 08008 BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA té previst realitzar:

 
Gestió de la pàgina web
 • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds e instal·lació de cookies.
 • Termini de conservació: entretant es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legitima: El consentiment de l’interessat.
 • Cessións: no es preveuen
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • El·laboració de perfils: no es preveuen
 
Formulari de contacte de la web
 • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds e instal·lació de cookies.
 • Termini de conservació: entretant es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legitima: El consentiment de l’interessat.
 • Cessións: no es preveuen
 • Transferències internacionals: no es preveuen
 • El·laboració de perfils: no es preveuen

Tanmateix, li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça postal RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a. 08008 BARCELONA, o bé a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.,  o bé al telèfon 934 15 64 83  del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

 

Drets dels interessats

GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa als ussuaris què, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i opossició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Reponsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment donat.

 • Dret d'accés: és el dret de l'ussuari a obtindre la informació sobre les seves dades de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o es realitzi, així com de la informació disponible sobre l'orígen de les esmentades dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de rectificació: és el dret de l'afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplertes. Sols es podrà satisfer en rel·lació a aquella informació que es trobi sota el control de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA, per exemple, el·liminar comentaris publicats en la pròpia pàgina web, imatges o contigunts web on hi figurin dades de caràcter personal de l'ussuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret a què es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'ussuari, a excepció del previst a la R.G.P.D. o en alres normatives aplicables que determinin la obligatorietat de la conservació de les mateixes, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: és el dret a suprimir a rebre les dades de caràcter personal de l'ussuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i transmetre'ls a altre responsable.
 • Dret d'opossició: és el dret de l'ussuari a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o al cesament del tractament de les mateixes per part del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

 

Per oder exercir qualsevol dels drets esmentats anteriorment, s'hauran de complir els següents requissits:

 • Presentació d'un escrita a l'adreça  RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a.- 08008 BARCELONA o bé a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • El escrit remés pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requissits legals:
  • Nom, cognoms del interesat i copia del D.N.I./N.I.E. o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s'admeti la representació, serà necessaria també la identificació pel mateix mitja de la persona que representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocopia del D.N.I, podrà ser substiuïda sempre que s'acrediti l'identitat per qualsevol altre mitjà.
  • Petició en què es concreta la sol·licitut (Exercici en el què es sol·licita la informació a la què es vol accedir). Si no es fa referència a un fitxer concret, se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si es sol·licita la informació d'un fitxer, solsament la informació d'aquest fitxer. Si es sol·licita la informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si es sol·licita per telèfon, se li indicarà que es faci per escrit, se li informarà del procediment per dur-ho a terme i l'adreça a on es té que enviar la petició.
  • Domicili a efectes de notificacions
  • Data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula
  • L'interessat ha de fer servir en tot moment qualsevol mitjà que permeti l'acreditació del enviament i la recepció de la sol·licitut.

 

En darrer lloc, li informem que vostè te el dret a presentar una reclamació davant l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades en cas que es tingui coneixement o es consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en materia de protecció de dades.

 

El GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA es compromet a adoptar les mesures técniques i organitzatives necessaries, en consonancia al nivell de riscos que acompanyan als tractaments realitzats per aquests i indicats en l'apartat de termes i condicions d'us, de forma que es garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE WWW.GREMIARIDS.COM

 • Raó social: GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
 • N.I.F.:  G58112384 
 • Domini www.gremiarids.com
 • Adreça Postal: RAMBLA DE CATALUNYA 127 3o1a 08008, BARCELONA
 • Adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Telèfon: 934 156 483
 • Registre d'Associacions número:
 • Objectiu principal: Associació sense ànim de lucre que agrupa empreses dedicades a l'extracció i el tractament d'àrids.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA amb NIF G58112384 i domicili social situat a RAMBLA DE CATALUNYA 127 3r. 1a,08008 BARCELONA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

Tractaments realitzats

Accions comercials formulari web

    • Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats d'atendre les vostres consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial. 
    • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
    • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
    • Tipologia de Dades: dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Gestió usuaris web

    • Finalitat: captació, registre i tractament de dades de l'usuari.
    • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
    • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
    • Tipologia de Dades: dades bàsiques: nom i cognoms, adreça electrònica.

Instal·lació de cookies

    • Finalitat: gestió i instal·lació de cookies. 
    • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
    • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
    • Tipologia de dades: dades bàsiques: adreça electrònica, adreça IP.

Newsletter

    • Finalitat: gestió de la subscripció a la newsletter, per realitzar els enviaments corresponents
    • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
    • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
    • Tipologia de dades: dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica.

Usuari Web

    • Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies.
    • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
    • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
    • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP.


DRETS DELS INTERESSATS

GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa als usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d'accés: és el dret de l'usuari a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).

     • Dret de Rectificació: és el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
     • Dret a la Limitació de tractament: és el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
     • Dret de Supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d'expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
     • Dret a la Portabilitat: el dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l'execució d'un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.
     • Dret d'oposició: és el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l'interès legítim o l'interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.
     • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils: quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d'un contracte, ni està autoritzada pel dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera semblant.
     • Dret a retirar el consentiment: per a qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

    Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les indicacions següents:

         • Presentació d'un escrit a l'adreça RAMBLA DE CATALUNYA 127 3r. 1a,08008 BARCELONA (BARCELONA) (a l'atenció de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA) o bé per correu electrònic a a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

         • L'escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que sol·licita l'exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:
           • S'haurà d'identificar fefaentment i, en cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se us sol·licitarà que solucioni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar , etc.). La sol·licitud la pot fer el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals).
           • La petició en què es concreta la sol·licitud (dret que es pretenen exercir). Si no feu referència a un tractament concret se us facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d'un tractament en concret, només la informació d'aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-ho. Mai no es donarà informació per telèfon.
           • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
           • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
           • La persona sol·licitant ha de fer servir qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

    Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels
    termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

   • POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXA SOCIALS WWW.GREMIARIDS.COM

   • De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Facebook i Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

    Dades de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA:

      •  NIF: G58112384
      • ADREÇA: RAMBLA DE CATALUNYA 127 3r 1ª,08008 BARCELONA (BARCELONA)
      • CORREU ELECTRÒNIC: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

    L'usuari disposa d'un perfil en aquesta Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per GREMI DARIDS DE CATALUNYA, mostrant així interès en la informació que es publiciti en aquestes xarxes. En unir-se a les pàgines es facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

    L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les pròpies xarxa Socials, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

    GREMI D ARIDS DE CATALUNYA té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de les mateixes xarxes socials. No són incorporades a cap sistema de tractament.

    Drets dels interessats

    En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant GREMI D ARIDS DE CATALUNYA, d'acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

        • Dret d'Accés: és el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.
        • Dret de Rectificació: és el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de GREMI D'ARIDS DE CATALUNYA, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
        • Dret a la Limitació de tractament: és el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
         Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació d'aquests, dins del termini i en la forma escaient.
        • Dret de portabilitat: el dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable. mesures per al compliment normatiu · servei compliance
        • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de GREMI D ARIDS DE
         CATALUNYA.
        • GREMI D ARIDS DE CATALUNYA realitzarà les següents actuacions:
        • Accés a la informació pública del perfil.
         Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de GREMI D
         ARIDS DE CATALUNYA.
         Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
         Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.
         L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir
         amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.
         Publicacions
         L'usuari, una vegada unit a la pàgina de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA, podrà publicar en aquesta última
         comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa
         Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d'aquests, gaudir dels drets d'autor i de
         propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament
         qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin
         susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin
         els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, GREMI D
         ARIDS DE CATALUNYA es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig
         permanent de l'usuari.
         GREMI D ARIDS DE CATALUNYA no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un
         usuari.
         L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell
         mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
         Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per
         part de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA, però si que romandran en la Xarxa Social.
         Concursos i promocions
         GREMI D ARIDS DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà
         participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma
         de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma
         que li sigui aplicable.
         La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està
         associada a cap d'elles.
         Publicitat
         mesures per al compliment normatiu · servei compliance
         GREMI D ARIDS DE CATALUNYA utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas,
         si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre,
         complint amb les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades i de la LSSI-CE.
         No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de GREMI D ARIDS DE
         CATALUNYA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
         A continuació, detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:
         • Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
         Neteja Copia el text
    Introducció

    En compliment de la Llei 34/2002, de l'onze de Juliol, de Servicios de la Sociadad de la Información y de Comercio Electrónico ( LSSI-LGE) vigent, el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa que es el titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada llei,  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA el informa de les següents dades:

          • Raó social: GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
          • C.I.F.:  G58112384 
          • Adreça Postal: RAMBLA DE CATALUNYA 127 3o1a 08008, BARCELONA
          • Telèfon: 934 156 483
          • Registre d'Associacions número:
          • Objectiu principal: Associació sense ànim de lucre que agrupa empresses dedicades a l'extracció i el tractamant d'àrids.

     

    Usuari i règim de responsabilitats

    La navegació, accés i ús pel lloc web de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA , totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

    El lloc web de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades.
    L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

          • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA per a l'accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
          • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
    Política d'enllaços i exempció de responsabilitat

    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que  oguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

    PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA . Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. 

    Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA

    L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament , per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

    CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

    El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA i l'usuari.


    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA  disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

    En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.


    ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA  es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

    La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA  té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.  


    Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.


    Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran
    celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

     

Política de cookies

De confirmitat a lo dispossat a l'article núm. 22.2 de la Llei 34/2002, de l'onze de Juliol, de Servicios de la Sociadad de la Información y de Comercio Electrónico ( LSSI-LGE) vigent, el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA ha de cumplir amb la obligació d'informar sobre les cookies que utilitza i le seves finalitats.

Aquest lloc web utilitza cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan es navega. Les cookies permeten que una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navigació d'un ussuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que s'utilitzi l'equip, es poden utilitzar per a reconeixer a l'Ussuari.

Les cookies son essencials pel funcionament d'internet, aportant innumerables ventatges en la prestació de serveis interactius, facilitant a l'ussuari la navegació i utilització de la nostre web.

Pot modificar la configuració de les cookies més avall en aquest mateix document

La informació que li proporcionem a continuació, li serà d'utilitat per entendre el diferents tipus de cookies:

 

TIPUS DE COOKIES

 

 Segons la entitat que les gestiona
 • Cookies pròpies: son aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'ussuari desde un dispossitiu o domini gestionat pel propi editor i desde el que es presta el servei sol·licitat per l'ussuari.
 • Cookies de tercers: son aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'ussuari desde un dispossitiu o domini que no és gestionat pel propi editor sinó per la entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.
 
Segons el plaç de temps que hi siguin actives
 • Cookies de sessió: son aquelles dissenyades per obtindre i emmagatzemar dades mentres l'ussuari accedeix a una pàgina web. Solen usar-se per emmagatzemar informació que sols interesa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'ussuari en una sola ocassió i desparèixen al finalitzar la sessió
 • Cookies persistents: son aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'ussuari desde un dispossitiu o domini que no és gestionat pel propi editor sinó per la entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

 

 Segons llur finalitat
 • Cookies técniques: son aquelles que permeten a l'ussuari la navegació a través de la pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les opcions o serveis que existeixin.
 • Cookies de personalització: permeten aplicar característiques pròpies per a la navegació de l'ussuari, com per exemple, triar l'idioma.
 • Cookies d'anàlisi: permeten al responsable d'aquestes, el seguiment i anàlissi del comportament de l'ussuari dins del lloc web al què estan vinculats, inclossa la quantificació de l'impacte dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquestes s'utilitza per mesurar l'activitat del lloc web amb la finalitat d'introduïr millores segons les dades analitzades.

 

Adicionalment, el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA li informa de manera més detallada les cookies que utilitzen els seus titulars, l'us o finalitat concreta, així com els terminis de conservació:

Les cookies al lloc web estan desactivades.
Aquesta opció es pot revertir pulsant al botó "Permetre Cookies".

Ha de tindre en compte que si accepta les cookies de tercers, haurà d'eliminar-les desde les opcions del navegador o desde el sistema ofert per el propi tercer.

A continuació, li proporcionem enllaços de diversos navegadors, a través dels què podrà modificar la configuració del seu navegador en rellació a l'us de les cookies:

Per coneixer més informació sobre el tractament de les dades personals, el recomanem visitar el nostre apartat "Política de Privacitat".

Tractament de les dades del formulari web de contacte del Gremi d'Àrids

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA amb CIF G58112384 i domicili social a la RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a.- 08008 BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA té previst realitzar.

 • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds e instal·lació de cookies.
 • Termini de conservació: entretant es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legitima: El consentiment de l’interessat.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com la revocació del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva demanda a l’adreça postal RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a. 08008 BARCELONA o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entendran com a necessaris per a escometre les finalitats mencionades amb anterioritat. Amb l’envio del formulari de recollida de dades, vostè accepta la política de privacitat del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

 

Galetes o cookies

El web de Gremi d'Àrids utilitza cookies per millorar l'experiència dels usuaris, facilitant la navegació per la nostra web. Estem fent tot el possible per facilitar l'ús d'aquestes cookies, així com la seva gestió i control en utilitzar els nostres serveis.

¿Què són les cookies?

són petits arxius de text que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari d'Internet en visitar una pàgina web. És l'operador del lloc web el que determina quin tipus d'informació conté la galeta i quin és el seu propòsit, podent a més ser utilitzada pel servidor web cada vegada que visiti aquesta web. S'utilitzen les cookies per estalviar temps i fer l'experiència de navegació web molt més eficient. No obstant això, poden ser usades amb diversos propòsits diferents que van des de recordar la informació d'inici de sessió o el que conté la seva comanda de compra.
 
Existeixen una gran quantitat de guies en què s'explica el que són les cookies, i per a què s'utilitzen. per la nostra part, els explicarem com afecten aquestes cookies a la pàgina web de Gremi d'Àrids, però en el cas que necessiti més informació, mireu aquestes pàgines:
 

¿Com utiliza el web de Gremi d'Àrids les cookies?

Al web de Gremi d'Àrids ttan sols utilitzarà les cookies que vostè ens deixi utilitzar. Podrà controlar els seus cookies a través del seu navegador. Podrà trobar més informació al respecte més endavant. Hem utilitzat algunes de les guies existents per classificar les cookies que fem servir en diversos grups:

 1. Cookies de Rendiment
 2. Cookies Funcionals
 3. Cookies de Marketing

A continuació trobareu més informació sobre cada un d'aquests tipus de cookies.

1. Cookies de Rendiment

Es tracta de galetes que recullen informació sobre com utilitza el lloc web (per exemple, les pàgines que visita o si es produeix algun error) i que també ajuden al web de Gremi d'Àrids a la localització i solució de problemes del lloc web. Tota la informació recollida en les mateixes és totalment anònima i ens ajuda a entendre com funciona el nostre lloc, realitzant les millores oportunes per facilitar la seva navegació.

Aquestes cookies permetran:

 • Que vosté navegui pel lloc.
 • Que al web de Gremi d'Àrids recompili informació sobre com utilitza vostè la pàgina web, per així entendre la usabilitat del lloc, i ajudar-nos a implementar les millores necessàries. Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre vostè que pugui ser utilitzada amb fins publicitaris, o informació sobre les seves preferències (com ara les dades d'usuari) més enllà d'aquesta visita en particular.

2. Cookies Funcionals

El nostre propòsit amb aquestes cookies no és altre que millorar l'experiència dels usuaris al web de Gremi d'Àrids

Podrà rebutjar en qualsevol moment l'ús d'aquestes cookies. al web de Gremi d'Àrids utilitza aquestes cookies per recordar certs paràmetres de configuració o per proporcionar certs serveis o missatges que poden arribar a millorar la seva experiència al nostre lloc. Per exemple, recorden el país o l'idioma que heu seleccionat en visitar les pàgines, i no s'utilitzen amb fins de màrqueting.
 
Aquestes cookies permetran:

 • Recordar les seves dades d'inici de sessió com a client a tornar a la pàgina

Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre vostè que pugui ser utilitzada amb fins publicitaris, o informació sobre les seves preferències (com ara les dades d'usuari) més enllà d'aquesta visita en particular.

3. Cookies de Marketing

Aquestes cookies són gestionades per tercers, de manera que podrà utilitzar les eines d'aquests per restringir l'ús d'aquestes galetes. Algunes de les cookies s'utilitzen per enllaçar a altres pàgines web que proporcionen certs serveis al web de Gremi d'Àrids, com pot ser el cas de Facebook, Twitter o Google. Algunes d'aquestes galetes modificaran els anuncis d'altres webs per adaptar-los a les seves preferències.

 
Aquestes cookies permetran:
 
 • Enllaçar amb xarxes sociales
 • Passar informació sobre la seva visita a la pàgina de la web de Gremi d'Àrids per adaptar anuncis en altres pàgines.

A més d'acceptar o rebutjar l'ús de certes cookies a través de la pàgina web de al web de Gremi d'Àrids, també podrà gestionar fent ús de la configuració del seu navegador.

Aquí té una font d'informació sobre com dur a terme aquest procés: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Només llegirem o escriurem cookies sobre les seves preferències. Aquelles que hagin estat instal·lades abans de modificar la configuració romandran en el seu ordinador i podrà esborrar fent ús de les opcions de configuració del seu navegador.