Què és el Gremi

Objectius

L’activitat d’un sector estratègic com el dels àrids abasta un ampli ventall d’àrees d’interès: des de les pròpies de la dinàmica empresarial i de mercat, passant per la gestió de les relacions amb el territori i amb la societat, la formació, la seguretat laboral, el medi ambient i, fins i tot, el propi model de país. Per coordinar i defensar els interessos dels agremiats en tots els seus vessants, el Gremi d’Àrids manté una col·laboració estable i fluïda amb els referents que el sector té a la Generalitat, amb les administracions locals i comarcals i amb organismes i col·legis professionals, a més de participar activament en associacions multisectorials i supranacionals.

Missió externa de l’entitat

· El Gremi té com a objectiu principal la representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i professionals dels associats, mantenint-se sempre en estret contacte amb les diferents administracions (locals, autonòmiques, estatals i europees) i les entitats sectorials públiques (universitats, col•legis, cambres) i privades (associacions i empreses).

· El Gremi compleix una funció divulgativa, i vol comunicar, tant a la societat com al món polític, la necessitat i la importància dels àrids pel benestar col•lectiu.

· El Gremi té una actitud proactiva vers la nova legislació (local, autonòmica, estatal i europea), tot identificant la normativa que afecta al sector, participant en el seu procés de gestació amb l’administració, i informant als agremiats de totes les modificacions que els poden afectar. El principal criteri defensat és la simplificació administrativa.

Missió interna de l’entitat

· El Gremi pretén donar uns serveis de qualitat als seus agremiats, tot organitzant cursos de formació, cercant convenis diversos que els proporcionin condicions més avantatjoses, gestionant la participació a fires i congressos, i oferint  serveis d’assessoria legal, consultoria i mediació, entre d’altres.

· El Gremi vol ser un agent actiu en la millora qualitativa del sector, fomentant-t’hi la cultura de la sostenibilitat i les bones pràctiques ambientals, la implantació de les millor tècniques de producció disponibles, l’estudi de la seva evolució i prosperitat econòmica, la innovació i internacionalització del sector extractiu català.

· El Gremi fomenta una cultura sectorial de seguretat i salut en el treball, i manté unes relacions col•laboració estreta amb els agents socials representats en el sector, participant en el procés de negociació col•lectiva.