Què són els àrids

Marcatge CE

Des del passat 1 de juny de 2003, el marcatge CE és una certificació indispensable perquè un àrid es pugui comercialitzar. Aquest marcatge indica que el producte compleix un seguit de requisits essencials de la directiva de productes de construcció.

 

Per tal d’aconseguir el marcatge CE, les empreses han d’ implantar un sistema de control de producció en fàbrica en pedreres, graveres, plantes de tractament, etc. Posteriorment, cal que un organisme notificat certifiqui que el control de producció a fàbrica es realitza d’acord amb unes normes de qualitat.

EMPRESES D’IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓ EN FÀBRICA

CECAM (Centre d’Estudis de la Construcció i anàlisi de Materials de Celrà)
Polígon Industrial C. Pirineus
17460 Celrà
Girona
Tel.: 972 49 20 14
Fax: 972 49 41 17