Notícies

Jornada de formació sobre la tramitació del pla de labors minera

Més d'un centenar de professionals van omplir el dilluns 28 de gener l'auditori de Foment del Treball a Barcelona en la jornada «Tramitació electrònica del Pla de Labors Minera 2019», organitzada pel Gremi d'Àrids de Catalunya i el Col·legi d'Enginyers tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya-Balears. En una sessió conduïda per Joan Ignasi Navarro, degà d'aquest col·legi, hi han intervingut el cap del servei de Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya, Joan Carles Tarrasón i el responsable de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de Girona que han explicat el funcionament del sistema digital per presentar els plans de labors per via telemàtica. Les gestions digitals es poden fer a https://canalempresa.gencat.cat.

INFORMACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DIGITAL DELS PLANS DE LABORS

El pla de labors, que es pot presentar fins a finals de febrer, és el document anual que han de presentar a l'òrgan competent els titulars de drets miners de les seccions A, C i D en el qual es detallen els treballs efectuats durant l'any anterior i els previstos per l'any següent. Aquests han d'anar signat pel director facultatiu i s'ha de presentar en els impresos oficials. Si es produeix algun canvi respecte del pla presentat, l'explotador ha de comunicar les modificacions previstes, sempre que afectin substancialment el sistema d'explotació, aprofitament del recurs, producció o instal·lacions bàsiques i llocs de treball, així com de qualsevol paralització de les activitats superior a trenta dies, amb indicació de les causes que l'originen.

Els ponents han intentat resoldre els dubtes els diferents dubtes dels participants i han assegurat ser conscients que la presentació telemàtica, que és obligatòria, requerirà millores per anar-ne ajustant el funcionament. Aquest fet també requerirà predisposició per part del sector per adaptar-se als canvis.

La jornada l'han tancat el president del Gremi d'Àrids, Alfoso Porro que ha animat als participants a participar en el Comitè Tècnic del Gremi com una eina per debatre i actuar en noves realitats com la digitalització. El director General d'Energia Pere Palacín ha clos la jornada posant en valor la transformació digital i ha destacat el sector com un bon termòmetre de l'estat d'un país. Fins al tercer trimestre de 2018, segons ha explicat Palacín, l'extracció havia crescut un 12%.