Notícies

Reunió per avaluar l’aplicació de la normativa de traçabilitat de terres

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) revisarà els criteris jurídics que s'apliquen en el sistema de traçabilitat de terres i materials. Així ho va assegurar el cap del departament de Gestió d'infraestructures de l'ARC, Jordi Picas, davant més d'una seixantena d'empreses associades al Gremi d'Àrids de Catalunya en una reunió que es va fer a Foment del Treball. Picas va participar en la sessió proposada des de la Junta Directiva i el Comitè Tècnic davant de les múltiples incidències rebudes per part d'empreses associades per l'aplicació que es fa de l'ordre APM/1007/2017.

L'administració es va comprometre a intentar flexibilitzar la gestió d'aquelles terres que en realitat són inertes i que no contaminades. En aquest sentit es va posar èmfasi en la declaració d'emergència climàtica decretada pel Govern de la Generalitat. Tant des del Gremi com el responsable de l'ARC van reconèixer que no té sentit fer transports innecessaris de materials per una gestió que és burocràtica.

Fa uns dos anys que la norma s'aplica i, segons es va veure en la reunió, hi ha serrells en una interpretació massa burocràtica que genera conseqüències mediambientals negatives.

Joan Ignasi Navarro, president del Comitè Tècnic del Gremi d'Àrids, va ser l'encarregat de conduir la presentació. Posteriorment, Ramon Torrescana va moderar un debat molt participat on alguns dels assistents van queixar-se de com s'està fent l'aplicació d'aquesta normativa i es van fer moltes consultes sobre mecànica i interpretació de l'ordre reguladora. La sessió la va tancar la intervenció del president, Alfons Porro.

EN VIGOR DES DE 2018

L'Ordre APM/1007/2017 fixa les normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de re-ompliment i obres diferents d'aquelles obres on es van generar.

Aquesta ordre completa la normativa existent fins al moment pel que fa a la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, ja que no estaven establerts els procediments per a poder acreditar la reutilització i valorització d'aquestes terres fora de l'obra on es produeixen.

Així, a través d'aquesta normativa, que està en vigor des del 2 de gener de 2018, s'estableix el marc legal que hauran de completar les comunitats autònomes quan els residus d'obres de construcció i demolició es vulguin utilitzar en obres diferents de les que hagin generat aquells residus.