Notícies

Protocol de Treball davant del Covid-19 a les Activitats Extractives

La Federació d’Àrids (FdA), organisme del qual forma part el Gremi d’Àrids de Catalunya, ha elaborat un Protocol de Treball davant del Covid-19 a les Activitats Extractives i les Plantes de Tractament del sector. Aquest document explica el context de la pandèmia del coronavirus, les normes generals a aplicar en tots els llocs de treball i normes específiques per a determinades activitats del sector.

El document, elaborat conjuntament amb el Consell General de Col·legis d’Enginyers Tècnics i Graus en Mines i Energia, la Confederació d’Indústries Extractives de Roques i Minerals Industrials i el Consell Superior de Col·legis d’Enginyers de Mines, s’informa que les empreses de la indústria extractiva poden i han de continuar operant sense restriccions, ja que ni el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma pel Covid-19 ni Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el primer, no la inclouen en la relació d'activitats suspeses.

Davant d’això es proposen un conjunt de mesures preventives per a organitzar adequadament la protecció de la salut dels treballadors propis, subcontractats, així com, la dels proveïdors de serveis, en el desenvolupament del seu treball. En aquest protocol també s’assenyala que per a naturalesa de les activitats i dels mecanismes actualment coneguts de transmissió del coronavirus el contagi en l’espai de l’explotació seria molt baixa o nul·la probabilitat d'exposició (llocs de treball que no impliquen risc d'exposició professional segons el Criteri Operatiu núm. 102/2020).

El protocol estableix com cal actuar si un treballador resultat infectat pel virus, el reforç de les mesures d’higiene personal o les mesures a reforçar en els espais de treball comuns.

➡️ D'INTERÈS 
Protocol de Treball davant del COVID-19 a les Activitats Extractives i les Plantes de Tractament del sector (llegeix aquí)