Notícies

El sector aguanta però alerta del perill d'una aturada diferida de l'activitat

Les empreses d'àrids catalanes estan registrant una caiguda sostinguda de l'activitat del 26,71%. Tot i experimentar una millora lenta de l'activitat – on el sector va patir una aturada del 70% de la seva activitat habitual –, respecte al pic màxim d'aturada per la Covid-19, les perspectives segueixen poc positives i lluny de la normalitat. Així ho reflecteixen els resultats de l'enquesta periòdica de diagnosis del sector dels àrids, realitzada per la Federació d'Àrids (FdA), a totes les empreses de l'Estat. Es fa evident la seva preocupació per la incertesa sobre la demanda d'àrids pels pròxims mesos.

En l'àmbit de Catalunya, la cartera de comandes previstes segueix sent molt baixa (3,85/10), fet que fa augurar que hi pot haver una aturada diferida de l'activitat si no s'adopten mesures per dinamitzar la indústria de la construcció.

CAIGUDA DE LA FACTURACIÓ DE MÉS D'UN 20% 

L'opinió dels empresaris sobre la viabilitat dels centres de producció és més optimista que en l'anterior enquesta, tot i que les dades d'activitat segueixen sent negatives, amb una caiguda esperada de la facturació prevista pel 2020 d'un 21,9% de mitjana. L'estratègia comercial, les ràtios de liquiditat i tresoreria o els impagaments són aspectes que més condicionen l'activitat de les empreses en el context actual. Aquest escenari econòmic presenta inputs d'incertesa: el 38,6% ha hagut de recórrer a l'ERTO i un 40% ha sol·licitat suport dels crèdits de l'ICO.

SECTOR SENSE CONTAGIS INTERNS ENTRE TREBALLADORS

El sector també ha notat la segona onada de rebrots de casos de Covid-19. Un 3,85% de les empreses han tingut persones afectades per aquesta pandèmia. Per sort, no hi ha hagut contagis interns entre treballadors. Els àrids són una de les activitats econòmiques on la Covid-19 ha tingut menys positius, atès que els protocols sanitaris que s'apliquen als procediments de treball són molt estrictes, i hàbits com l'ús de mascaretes ja eren generalitzats entre els treballadors abans de la pandèmia.