Notícies

El Gremi d'Àrids publica la memòria d'activitats del 2020

El Gremi d'Àrids de Catalunya ha editat un díptic informatiu de l'activitat del 2020. Enguany, i amb el context actual de pandèmia, s'ha apostat per fer un document-síntesi explicant les principals línies de treball. Aquesta resum d'activitats s'ha començat a fer arribar via carta a les empreses, institucions, associacions i organismes amb els quals el Gremi té relació, acompanyada d'una carta del president, Sr. Alfons Porro.


El tema central és el paper proactiu que ha tingut el Gremi davant de la Covid-19, amb accions com la coordinació de la compra i subministrament d'equips de protecció individual (EPI) per als associats, o el lideratge de diferents iniciatives d'organitzacions patronals i federacions. També es fa una radiografia de com la pandèmia ha afectat el sector.

SÍNTESI DE LES DIFERENTS LÍNIES D'ACTUACIONS

Entre les línies que recull el document, també es destaquen projectes que s'han realitzat en el camp de la sostenibilitat, les accions realitzades en l'àmbit de la internacionalització, el treball del comitè tècnic o en projectes com l'elaboració d'una DAP sectorial d'àrids, per facilitar a les empreses associades el càlcul de la Declaració Ambiental de Producte, segons els estands europeus.


Aquesta publicació també inclou les dades de producció de mineria a cel obert per demarcacions territorials, o l'evolució de la producció dels últims anys.

➡️ D'INTERÈS

Díptic informatiu resum de l'activitat 2020 del Gremi d'Àrids de Catalunya (clica aquí)