Notícies

Plantada d'arbres per celebrar el Dia de l'Arbre, els Àrids i la Biodiversitat

Una setantena d'alumnes de l'escola Mare de Déu del Roser de Riudecols (Baix Camp) van celebrar el dijous, 8 d'abril, una nova edició del Dia de l'Arbre, els Àrids i la Biodiversitat. Com cada any, la jornada va consistir a visitar les instal·lacions i planant arbres i plantes a la cantera La Ponderosa, situada en aquest municipi tarragoní. Aquesta activitat lúdica i pedagògica amb les escoles locals vol ajudar a conscienciar els més joves de la importància de regenerar l'entorn natural i protegir el territori. En l'àmbit ambiental, Canteras La Ponderosa és una de les pedreres més avançades de Catalunya, té implementada una restauració integrada i fa una política activa de gestió de la biodiversitat.


Els alumnes participants d'entre 5 i els 11 anys, van plantar uns 210 exemplars de pins, romaní, farigola i llentiscles en un total de 300 m², que serviran per regenerar i restaurar la pedrera. Aquesta activitat els permet conèixer de primera mà el sistema d'explotació i de restauració de la pedrera. A més, la plantada també va servir perquè dos biòlegs fessin una xerrada sobre l'àguila cuabarrada i la seva conservació i protecció.

La plantada anual és una mostra de la implicació de La Ponderosa en la millora de la sostenibilitat i el Medi Ambient. L'empresa participa en el projecte Life la UE "EcoQuarry" de restauració de les pedreres en condicions mediterrànies. El director de la cantera, Josep Rodríguez, comenta que "constantment mantenim el procés de regeneració de les zones explotades de la muntanya, quan hem tret la pedra, tornem a plantar pins i plantes, replantem els arbres".

EXTRACCIÓ D'ÀRIDS AMB TOTES LES GARANTIES EN LA PRESERVACIÓ DEL MEDI 

La Ponderosa és una empresa associada al Gremi d'Àrids de Catalunya, que té una plantilla de més de 70 treballadors i compta amb dos centres de producció: un a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp, i l'altre a Riudecols, al Baix Camp. Ambdues són explotacions a cel obert, una de pedra calcària i l'altre de pòrfir granític, ambdues per a obra civil en general. Els materials més comuns que classifiquen són sorres, graves, grava-ciment, formigons, escullera portuària i balast ferroviari per a l'alta velocitat (AVE).

Gràcies a disposar d'aquesta matèria primera, sense necessitat de fer desplaçaments, l'empresa disposa d'una planta dosificadora de grava-ciment, i d'una planta de formigó que subministra a tota classe d'obres, principalment del Camp de Tarragona. L'empresa també realitza transports d'àrids, directe a obra.

L'empresa és conscient que l'extracció de pedra i àrids de la muntanya té mala premsa, però conscients que es tracta d'un producte de primera necessitat, els treballs d'extracció es realitzen amb totes les garanties de preservació del medi natural. L'extracció d'àrids de pedreres properes als centres de consum, com és el cas d'aquestes, contribueix en gran manera a la disminució de la petjada del carboni, evitant al màxim nombre de desplaçaments. És per tots aquests motius que La Ponderosa és l'empresa degana en la restauració forestal de
les pedreres. Va ser la primera que ho va fer a tota Catalunya i una de les primeres de l'Estat.