Notícies

El Gremi presenta al·legacions a l'Ordre que regula l'ús d`àrid reciclat

El Gremi d'Àrids de Catalunya ha fet arribar a l'Agència de Residus de Catalunya les consideracions del sector a la nova Ordre que regula l'ús d'àrids reciclats. Tot i expressar la "seva conformitat" amb aquesta Ordre, de la que el Gremi sempre n'ha defensat la necessitat, es demana que s'hi introdueixen elements que garanteixin tant, una entrada en vigor ordenada, com la protecció del medi ambient minimitzant les emissions de CO₂, i que es posin en valor totes les empreses que reciclen àrids a casa nostra. La Junta Directiva del Gremi d'Àrids, reunida el dilluns 3 de maig a la seu de Foment del Treball, va aprovar presentar aquestes al·legacions en considerar que a la proposta presentada per la Generalitat li manca "concreció i reconeixement de tothom qui recicla" per a la seva aplicació i que això pot provocar "incertesa i inseguretat jurídica" en el procés d'aplicació.

El Gremi considera que la nova Ordre difícilment serà d'aplicació immediata i demana "un règim transitori" que permeti al sector de la construcció fer "les adaptacions necessàries". També demana a l'Agència de Residus que concreti que entén com a "residu de la construcció i demolició", atès que les runes poden tenir molts orígens diversos. Es considera que en l'actual disposició no està prou especificat, i que cal poder comptabilitzar en el 5% d'àrids reciclat a tothom qui recicla. Segon la nova Ordre, per tal de fomentar el mercat de l'àrid reciclat a partir s'haurà d'utilitzar aquest percentatge mínim d'àrids reciclats a totes les obres de construcció d'obra pública i privada.

DEIXAR CLARS ELS REQUÍSITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES

En les al·legacions presentades, el Gremi també considera que cal "regular adequadament i explicita" quins són els requisits que han de complir les empreses per poder utilitzar els àrids reciclats que provinguin de plantes mòbils i d'autoreciclatge, ja que també se'ls ha de permetre que disposin d'un Certificat de Subministrament d'Àrids de Reciclats (CSAR) quan aquest s'ha generat en la mateixa obra o a les empreses productores de materials de la construcció.

El Gremi d'Àrids també suggereix que la Generalitat que contempli mecanismes flexibles quan per escassetat o distància, quan no sigui possible disposar del 5% d'àrid reciclat. Per això vol que aclareixi com el redactor d'un projecte d'obra podrà justificar l'incompliment dels percentatges d'ús d'àrids reciclats, o quins mecanismes de control s'establiran en cas que es produeixi la previsible inflació injustificada de preus dels àrids de segona generació.

 

➡️ D'INTERÈS

Document d'al-legacions del Gremi d'Àrids de Catalunya a la nova Ordre que regula l'ús d'àrids reciclats  (clica aquí)