Notícies

El Gremi subscriu l'informe de l'ONU sobre l'extracció i consum d'àrids

La setmana passada l’UNEP, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (United Nations Environment Programme), va fer públic un important estudi en el qual reconeix a la sorra i els àrids com a recurs estratègic per al desenvolupament econòmic mundial. En un comunicat, aquest organisme deixava clar la gran importància d'aquesta matèria primera a nivell mundial, esmentant que el volum de sorra i grava que es consumeix cada any la converteixen en el segon recurs més utilitzat després de l'aigua dolça/potable. També, afegia que, donada la dependència d'aquesta matèria primera, “les sorres” (assimilant sorres a àrids a efectes comunicatius) han de ser reconegudes com un bé estratègic, també en l'econòmic, fent justícia al seu valor real social i mediambiental, i que els seus mètodes d'extracció han de ser replantejats, en uns certs casos. El Gremi d’Àrids, a través de la FdA, comparteix i subscriu plenament les 10 recomanacions que planteja l'informe.

L'estudi, titulat «Sorra i Sostenibilitat: 10 Recomanacions Estratègiques per a Evitar una Crisi», crida l'atenció sobre: “les repercussions de l'estat actual de l'extracció, l'ús i la mala gestió de les matèries primeres, proposant recomanacions d'actuació per a establir una agenda mundial de la sorra que abordi les necessitats de sostenibilitat mediambiental, així com consideracions de justícia i d'equitat així com tècniques, econòmiques i polítiques”.

El grup d'experts encarregat de l'estudi també ha deixat clar que aquest recurs és crucial per a aconseguir els Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS) i per a enfrontar la crisi planetària formada pel canvi climàtic, la contaminació i la pèrdua de biodiversitat, per la qual cosa la seva correcta gestió és fonamental per al futur. En aquest sentit, la UNEP també ha destacat la importància d'aquest sector en l'economia circular.

No obstant això, aquest informe comet l'error d'extrapolar les males pràctiques vinculades a l'extracció fora d'ordenació de sorra a tot el planeta, sense distincions, incloent sense cap argument als països més desenvolupats com els europeus, on sense anar més lluny l’Estat espanyol disposa d'una reglamentació suficient i de mecanismes de control que fan que els escenaris que descriu el estudis s’hagin erradicat fa moltes dècades.

Efectivament, els països on si que existeix aquest problema, estan en ple desenvolupament de consum, amb abundant presència d'extraccions il·legals, però amb una manca molt acusada de procediments adequats per a garantir que l'accés a aquests recursos es realitzi de forma ordenada.

Malgrat això, el Gremi d’Àrids, a través de la FdA, comparteix i subscriu plenament les 10 recomanacions que planteja l'informe, en la redacció del qual ha col·laborat per mitjà de la seva activa participació en l'associació europea del sector, la UEPG (Union Européenne donis Producteurs de Granulats), que es formulen com a resposta a dues resolucions de l'ONU.

➡️ D'INTERÈS

Llegir comunicat complet al web d'ANEFA (llegir comunicat)