Notícies

El Gremi celebra una participada Assemblea al Port de Barcelona

L'auditori del World Trade Center de Barcelona va ser l'escenari de l'Assemblea General Ordinària del Gremi d'Àrids de Catalunya. En la que és la gran trobada anual del sector es va aprovar la Memòria d'Activitats 2023-2024, el comptes auditats de 2023 i el pressupost de 2024. Aquest bloc de l'assemblea el va conduir el vicepresident, Lluís Masó. L'Assemblea també va servir perquè empreses associades, representants d'organismes en els quals participa el Gremi o institucions fessin una radiografia del moment que travessa la indústria dels àrids, analitzant l'evolució dels darrers anys, l'any en curs i les perspectives de futur.


El president del Gremi d'Àrids de Catalunya, Alfons Porro, va obrir l'acte en una intervenció on va assenyalar alguns dels reptes del sector. Aquest va lamentar la interinitat política que viu el país després d'un llarg període electoral o el fet que Catalunya i l'Estat estiguin funcionant amb pressupostos prorrogats, fet que condiciona la inversió pública necessària. També va denunciar que continua «la inacabable burocratització dels expedients», que no només no es redueix sinó que augmenta. Porro es va felicitar per la tasca feta des del Gremi des de fa anys impulsant Cicles Formatius d'Activitats Extractives, iniciativa que ha merescut aquest any el premi FPCat de la Generalitat o la tasca per visualitzar el pes, cada cop més gran, que les dones tenen en una indústria molt masculinitzada.

Jaume Puig, gerent del gremi, va presentar la Memòria 2023-2024 i va contextualitzar les dades en el marc estatal, europeu i global. Catalunya va tancar el 2023 amb una producció de mineria a cel obert de 27.031,787 milions de tones. La xifra visualitza l'estancament registrat als darrers anys. Tot i que el descens és mínim, un -0,9%, aquest és el tercer any consecutiu on la producció disminueix (-6,7% (2022) i -3,3% (2021)). Entre moltes altres dades i reflexions, Puig va apuntar com a preocupant que l'any passat només es van autoritzar 10 noves explotacions, però, per contra, se'n van caducar 7, se'n van cancel·lar 14 i se'n van paralitzar 5. Actualment, hi ha 24 sol·licituds en tràmit, moltes menys de les habituals, tot per causa de la «lentitud i la càrrega burocràtica exasperant per obtenir noves autoritzacions». El gerent també va anunciar que el Gremi formarà part del projecte europeu QUEEN que s'iniciarà a l'octubre. En aquest hi participen agents de vuit països. En el cas de Catalunya en formen part la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Gremi d'Àrids.

L'Assemblea va distingir a Antoni Serradell i Josep Maria Mestres per la seva tasca en el sector. Serradell que s'acaba de jubilar laboralment ha format part del consell directiu de l'empresa lleidatana Prefabricats Pujol i ha format part de la Junta del Gremi d'Àrids, Formigons i Prefabricats de Lleida i del Gremi d'Àrids de Catalunya. En el cas de Josep Maria Mestres ha estat des de la direcció general de Qualitat Ambiental el Responsable d'Avaluació i Restauració d'Activitats Extractives.

VINCLE ESTRATÈGIC DEL GREMI D'ÀRIDS I EL PORT DE BARCELONA

L'assemblea d'aquest any es va fer a les instal·lacions del Port de Barcelona per visualitzar la col·laboració estratègica entre el gremi i l'ens de gestió marítima. Ramon Griell, subdirector general d'infraestructures i conversació del Port de Barcelona, va explicar les actuacions previstes per als pròxims anys que requeriran grans quantitats d'àrids. El director comercial del Port, Lluís Paris, va mostrar in situ les zones on s'actuarà amb una visita que els participants van fer amb l'embarcació Òmnibus, prèvia al dinar gremial.

L'Assemblea General Ordinària la va tancar Albert Castellanos, secretari d'Empresa de la Generalitat, que va assegurar que gremi i administració han de treballar conjuntament en l'aposta per la sostenibilitat i va animar a les empreses a participar en convocatòries dels projectes europeus Next Generation i va garantir el suport del govern en una indústria clau pel desenvolupament de Catalunya.

 

➡️ D'INTERÈS
Memòria d'Activitats del Gremi d'Àrids de Catalunya 2023-2024 (clica aquí)

GALERIA D'IMATGES DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA