TV3 Àrids a Romà

Interlocutor de referència a l’hora de canalitzar la veu dels agremiats i de promocionar la imatge i reivindicacions del sector, el Gremi d'Àrids vetlla per una relació oberta i fluïda amb les administracions, els mitjans de comunicació i les entitats de Catalunya. Podeu consultar els diferents vessants de projecció pública que duu a terme el Gremi.

Celler LaGravera2

Coneix algunes de les principals iniciatives i bones pràctiques que desenvolupen les pedreres i graveres catalanes en matèria de promoció empresarial, innovació i recerca, medi ambient, sostenibilitat o participació amb la comunitat.

Més informació