Notícies

"Hem de fer compatible la cura del medi ambient amb el creixement econòmic"

JOSEP MARIA PELEGRÍ
CONSELLER D'AGRICULTURA I MEDI NATURAL

El conseller Josep Maria Pelegrí va presentar la Guia de la biodiversitat a les pedreres durant l’Assemblea del Gremi d’Àrids de Lleida, posant de manifest la necessitat de compatibilitzar la cura del medi ambient amb l’activitat extractiva.

Una nova etapa a la Generalitat. Com planteja la seva relació amb el sector arider català?

Aquest és un sector imprescindible per a la nostra societat i l’he de conèixer a la perfecció: els seus riscos, la seva activitat, la seva potencialitat i la seva oportunitat. D’aquesta manera, explorant cada paràmetre podré ser més útil i més capaç de solucionar els seus problemes. La meva trajectòria laboral i política fa que conegui força l’àmbit dels àrids i que tingui els conceptes ben assumits. Això no només fa que tingui un discurs prou clar al respecte, sinó també una capacitat d’acció que em permet ajudar-lo.

Les pedreres i graveres estan fent un sobreesforç per preservar el medi ambient i la guia que té a les mans n’és un exemple. Com respon el Govern?

El que ha fet el Gremi d’Àrids de Catalunya a través de la Guia de la biodiversitat és un acte de responsabilitat que aporta un alt grau de competitivitat a les empreses que duen a terme aquestes pràctiques innovadores de gestió mediambiental. El paper de la conselleria ha de ser el d’ajudar i contribuir al creixement sostenible, perquè si la protecció del medi ambient suposa una limitació per al sector, no serveix. Hem de fer possible la compatibilitat entre la cura del medi natural i el creixement econòmic, aquest és el meu objectiu.

Potser els ecologistes no hi estan massa d’acord...

Partim d’una veritat absoluta: l’àrid es troba on es troba. No es fabrica. El busquem, el trobem i en fem l’extracció. Evidentment que hem de protegir les zones naturals perquè la seva biodiversitat és la nostra riquesa i s’ha de preservar, però hem d’estudiar la manera de fer compatible l’activitat del sector amb aquest sentiment ecologista que tots tenim. I estic convençut que es pot fer.

El sector es troba en un punt delicat per l’estancament de la construcció, però també per males pràctiques com els préstecs de material. Quina és la seva postura al respecte?

La vetlla per les condicions d’explotació, utilització del recurs i protecció de l’entorn, ha de ser igual per a tothom. La mateixa vigilància que l’Administració té amb les empreses del Gremi l’ha de tenir amb les empreses constructores, no ha d’haver-hi més permissivitat en unes que en les altres.

Com veu la possible desaparició del model d’empresa familiar que s’estan veient obligats a seguir alguns agremiats per superar la crisi?

Les empreses segueixen sent familiars. El que fan són aliances empresarials o industrials, que permeten minimitzar costos, fent-les més eficaces i rentables. En aquest context, el que hem de fer nosaltres com a Generalitat és ajudar aques tes empreses perquè continuïn sent capdavanteres, perquè tinguin lideratge i perquè puguin seguir exercint el seu paper de motor econòmic de Catalunya, dinamitzant l’economia i generant ocupació.

Una altra aliança imprescindible en temps de crisi és la público-privada...

Les aliances entre el Govern i el Gremi d’Àrids són un dels objectius que tenim des de la Generalitat. Actualment estem explorant les possibilitats per establir aquesta aliança de forma participada. S’ha de comptar amb l’interès mutu i trobar un objecte de col·laboració. La voluntat hi és, i la capacitat també, per tant estic segur que trobarem la manera.