Notícies

Acord amb la Diputació per preservar l’àguila cuabarrada al Garraf

El president del Gremi d’Àrids de Catalunya, Alfons Porro, i el diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Josep Tarín, han signat un conveni de col·laboració per l’estudi i la conservació de l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata) al Parc del Garraf. Amb l’objectiu de millorar la informació i poder dissenyar les accions de conservació d’aquesta espècia protegida i en perill d’inextensió, en el conveni signat per ambdues parts s’han compromès a dur a terme l’estudi de seguiment d’una de les tres parelles d'àguila cuabarrada que nidifica en l’àmbit del Parc del Garraf.

Aquest estudi que es fa en estreta col·laboració entre els tècnics del Parc i els del Gremi d’Àrids i les seves empreses associades, consisteix a equipar els dos exemplars de la parella amb radioemissors de seguiment GSM/GPRS, que donaran informació del moviment i localització diària de cadascun dels individus, de manera permanent i durant un llarg període de temps. Aquest tipus de seguiment té múltiples aplicacions en els estudis d’espècies de fauna salvatge, i és molt important per a l’obtenció d’informació bàsica sobre la seva biologia, com ara la determinació de l’àrea que freqüenta la parella, permetent-nos delimitar perfectament el seu territori, dominis vitals, selecció d’hàbitat, zones d’alimentació, ritme d’activitat diària i detalls sobre el comportament reproductiu, entre d’altres. En aquesta iniciativa a favor de la biodiversitat hi participen les empreses Promsa (grup Ciments Molins), Lafarge-Holcim i EACSA (grup Beton Català) que són les empreses que es troben en l’àmbit del parc del Garraf i que també han participat en l'acte de signatura del conveni amb l'ens provincial.

La informació obtinguda a partir dels estudis de seguiment i recerca és de vital importància per tal de fer una bona gestió dels espais naturals, integrant els elements naturals prioritaris establerts en el Pla de Conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat dels parcs del Garraf i d’Olèrdola. Els estudis de seguiment de l’àliga cuabarrada permetran actualitzar les zones més sensibles d’ocupació del Parc, així com desvetllar interrogants referents a la seva biologia. Aquesta informació serà tinguda en compte a l'hora de proposar les mesures de millora per a la correcta conservació de l’espècie, i així com per dissenyar els plans de restauració de les pedreres presenta de la zona de Parc més favorables per a la preservació dels hàbitats de l’espècie.

L’àguila cuabarrada, també coneguda com de panxa blanca – o perdiguera – és un rapinyaire diürn de mida mitjana-gran, típica d’ambients oberts amb vegetació mediterrània i clima temperat. La seva distribució engloba les regions semiàrides i càlides d'Europa, Àsia i el nord d'Àfrica. Cria des del nivell del mar fins a alçades de 1.000 metres i nidifica preferentment en cingleres, encara que també ho pot fer en arbres.

A Catalunya, la població d’àguila cuabarrada va sofrir una davallada notable des dels anys setanta fins al 2000, any en què van arribar al mínim conegut de 66 parelles reproductores. D’aleshores ençà, la població s’ha anat recuperant lentament, i actualment ja compta amb prop de vuitanta parelles. Aquesta espècie és una de les aus rapinyaires més amenaçades al continent europeu, i es tracta d'una espècie protegida en l'àmbit autonòmic, estatal i europeu. La tasca de conservació i protecció d'aquesta espècie dins del Parc de Garraf rau en el seguiment i protecció de les tres parelles que hi conviuen.

EL GREMI FA UNA APOSTA PER LA BIODIVERSITAT

El Gremi d'Àrids de Catalunya ha fet en la darrera dècada una aposta important per incorporar la biodiversitat i una bona gestió medi ambiental com una part intrínseca del procés productiu de la indústria d'extracció d'àrids. Iniciatives com l’aposta per l’economia circular, els treballs en la protecció de l’àliga cuabarrada, la construcció del mur per a orenetes a l'estany d'Ivars-Vila-sana o la col·laboració en la creació del Pirineus Geological Open Museum (PGOM) a Tremp (Pallars Jussà) són una petita visualització d’aquest compromís.

L'associació està formada per un total de 130 empreses dedicades a l’extracció i tractament d’àrids que representen un 95% de la producció total de Catalunya