Notícies

Valoració positiva de les mesures sobre les fiances per a restauracions

Davant dels efectes que la Covid-19 està tenint en l'economia del país, la Generalitat de Catalunya ha aprovat mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambientals amb l'objectiu és reactivar l'economia. A proposta del Gremi d'Àrids de Catalunya, el Govern ha aprovat el Decret 18/2020 (clica aquí) que permet a les empreses demanar la devolució del 75% de les fiances dipositades per garantir les restauracions de les activitats extractives, que ja estenguin acabades i en període de garantia.

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha pres aquesta mesura en suport de les empreses del sector després d'un diàleg tècnic sobre com habilitar la mesura.

Amb l'entrada en vigor d'aquest decret, un cop s'efectuï l'acceptació de les obres de restauració per activitats extractives, el titular de l'activitat podrà sol·licitar la devolució del 75% de l'import dels conceptes de la fiança per moviment de terres i resta de tasques relacionades amb les restauracions integrals que el sector sempre fa dels espais afectats.

Es modifica, així, l'apartat 5 de l'article 8 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais afectats per activitats extractives, el qual establia que calia esperar un mínim de 3 anys per a la devolució de la fiança, màxima de cinc anys, passant, ara, a ser immediata si l'obra s'ha executat correctament segons el Pla de Restauració previst.

Aquesta norma és d'aplicació a totes les activitats extractives, i en aquests moments hi ha 107 casos de zones ja restaurades pels agremiats que estan en aquesta situació. A petició de l'empresa titular, la Direcció General de Qualitat Ambiental s'ha compromès a fer un tràmit ràpid per tal que la Caixa General de Dipòsits retorni el 75% de les partides pressupostades al Pla de Restauració, reservant-se només les partides econòmiques corresponents a la reforestació final de la superfície.

ALTRES CANVIS QUE NO REQUEREIXEN TRÀMIT NORMATIU 

El Gremi també ha estat negociant altres aspectes amb la Sra. Mercè Rius, Directora General de Qualitat Ambiental de Departament de Territori i Sostenibilitat, que no requereixen un tràmit normatiu addicional. L'objectiu de tot aquest paquet de mesures és que la Generalitat sigui el màxim de diligent en el retorn dels diners, ja que l'objectiu és donar liquiditat a les empreses del sector durant aquest període de crisis aguda.

Les mesures satisfan les demandes del sector davant la gravetat de la situació actual. La Junta directiva agraeix públicament a la Generalitat «la bona predisposició a donar suport al sector» i la insta a «tramitar amb agilitat tots els canvis normatius i procedimentals necessaris».

Els serveis tècnics i administratius del Gremi estan a la disposició dels associats per aclarir consultes i dubtes de les diferents empreses (clica aquíi).

Foto. Àrids Garcia