Notícies

Nou protocol pel seguiment de la restauració d’activitats extractives

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat el nou protocol per a la utilització de drons en el seguiment de la restauració d'activitats extractives.

Aquest protocol inclou les especificacions de planificació del vol (aspectes tècnics i legals), la seva execució i el posterior tractament de les dades obtingudes. La utilització de sistemes remots d'adquisició d'imatges no és una novetat en si mateixa, de fet, el control topogràfic d'aquests tipus d'explotacions ja usa d'aquesta tecnologia. Però sí ho és la seva aplicació mitjançant aquests sistemes de vol no tripulats i el protocol específic establert per la seva aplicació en els seguiments de la restauració d'activitat extractives. L'ús de drons és un recurs tecnològic que reforça el control ambiental d'aquest tipus d'activitats i obre una nova possibilitat per a aquests tipus d'actuacions de vigilància ambiental.

Mitjançant les especificacions contingudes al document es proposa un esquema de treball que permetrà avaluar el seguiment de la restauració i l'explotació mitjançant l'ús d'imatges de molt alta resolució obtingudes amb drons. Per una banda, s'estableix un protocol de treball per cartografiar les cobertes de les zones restaurades o en explotació (mapa de cobertes), obtenint d'aquesta manera una distribució espacial dels diferents tipus i estrats de vegetació presents, així com de les zones denudades o abocaments de residus miners. Per altra banda, s'explica també com avaluar processos erosius, visualitzar i controlar la xarxa de drenatge, així com delimitar l'afectació sobre la vegetació deguda a emissions de pols. Finalment s'explica també com determinar volums de materials extrets en fronts, o aportats en runams, rebliments o abassegaments.

INSPECCIÓ ANUAL AMB DRONS DE 380 ACTIVITATS EXTRACTIVES

Cal remarcar que, en el tema de la intervenció ambiental de les activitats extractives, un dels eixos sobre els quals la DGQACC ha dut a terme més esforços en els darrers anys és el seguiment de la seva correcta restauració. En aquests anys s'han inspeccionat anualment, de mitjana, unes 380 activitats extractives, mitjançant visites a camp realitzades per part dels tècnics del Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats de la Direcció General i tècnics de les OGAU (Oficines de Gestió Ambiental Unificada) de Barcelona, Tarragona , Lleida i Girona i l'Oficina de Medi Ambient de Les Terres de l'Ebre, així com dels Agents Rurals a les comarques de Tarragona, Barcelona i Catalunya Central, que donen el seu suport a les OGAU d'aquests territoris.

➡️ D'INTERÈS
Informació de nou protocol pel seguiment de la restauració d’activitats extractives des de la Web del Departament de Territori i Sostenibilitat (llegeix aquí)
Presentació en línia del nou protocol des de Youtube