Notícies

Actualització del Protocol per a la Covid-19 en les activitats extractives

El Gremi d'Àrids de Catalunya ha fet arribar als seus associats una actualització del Protocol de treball per a activitats extractives i plantes de tractament per combatre la Covid-19. Aquest document tècnic ha estat elaborat des de COMINROC i la Federació d'Àrids FdA (entitat de la qual el Gremi d'Àrids de Catalunya forma part) conjuntament amb els Consells Generals de Col·legi d'Enginyers Tècnics de Mines i de Col·legis d'Enginyer de Mines.


Aquest document complementa al ja aplicat pel sector des de l'abril, i inclou una Guia de bones pràctiques, que contemplen les Mesures per a la prevenció de contagis de la COVID-19, publicades pels Ministeris de Sanitat i de Treball, així com les recomanacions de i Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST). El contingut del document està especialment adaptat al sector dels àrids i de les indústries extractives, pel que és molt més específic que els que proporcionen les mútues o els serveis de prevenció aliens.

"Les empreses del sector però han d'actualitzar els seus plans de prevenció d'acord amb les recomanacions del document" tal com va explicar el gerent del Gremi d'Àrids, Jaume Puig, en la reunió de la Junta Directiva gremial. En ser un document que té l'aval de les autoritats es "recomana que totes les empreses l'analitzin i posin en pràctica, adaptant-lo a les seves circumstàncies i procediments de treball". Aquests han d'incloure el protocol de seguretat minera, per tal de complir amb la normativa sanitària i sectorial, i contribuir a evitar contagis de COVID-19 a les seves instal·lacions.

Els serveis tècnics del Gremi d'Àrids resten a la disposició de les empreses associades per realitzar consultes, assessorament o aclarir dubtes sobre l'aplicació d'aquest Protocol- Instruccions de treball de la Covid-19.

➡️ D'INTERÈS

Protocol per a la Covid-19 en les activitats extractives i plantes de tractament (clica aquí)