Notícies

Catalunya va tancar l'any amb una producció de mineria similar a 2019

Catalunya va tenir l'any 2020 una producció de mineria a cel obert de 29.591.037 Tn, una xifra pràcticament idèntica a l'any anterior. S'estima que del total, uns 20 milions són àrids per a la construcció, si se n'exclouen la resta de matèries primeres (argiles, roques ornamentals, minerals industrials, etc) i la pedra destinada a la producció de ciment. Les xifres del sector, segons dades dels Plans de Labors, es van facilitar en la darrera reunió del Consell Assessor d'Àrids de Catalunya (CAAC) on des del 2004 es defineix el full de ruta del subministrament estratègic d'aquests materials que Catalunya necessita, de forma consensuada amb tots els actors implicats. La Junta Directiva del Gremi va analitzar les dades en la reunió que va celebrar el passat 1 de juny, ara ja en format presencial dels seus membres.


Aquestes dades difereixen lleugerament de les recollides per les empreses del sector, que situen la baixada de la producció entre un 8 i un 9%, especialment a causa de la frenada provocada per la pandèmia. Tanmateix, unes poden estar reflectint la producció de materials i les altres les vendes realment realitzades durant l'any passat, ja que pot haver-se donat una sobreproducció de materials industrials. El president del Gremi, Alfons Porro, assegurava que aquestes dades o les perspectives de creixement que fa l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) poden distorsionar un xic les percepcions sobre el sector: «No anem malament, però no ens enganyem doncs el consum per capità d'àrids està molt lluny del que hauria de ser segons les mitjanes europees».

Per territoris, va créixer la producció a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre i va baixar una mica a les comarques de Barcelona i de Girona. Destaca l'espectacular creixement de Tarragona amb prop d'un 40% que, segons Jaume Puig, gerent del Gremi, s'explica perquè s'han continuat grans obres com l'ampliació del port o el túnel de Montblanc. Puig també ressalta la pujada de Lleida «després d'anys de baixada» i alerta que cal recuperar l'obra, especialment la pública, per recuperar el fre que han patit les dues demarcacions de Barcelona i Girona.

En els últims 10 anys la producció ha baixat un 33%, l'ocupació un 19% i les vendes un 33% de mitjana.

Pel que fa a les previsions del 2021 es preveu una producció a la baixa. Estimada en 27.968.554 T. que el sector creu que es pot revertir si hi ha mesures d'estímul econòmic, gràcies a plans com el Next Generation de la Unió Europea, o a la inversió dels ens locals. Per demarcacions cauria Barcelona (-12%), Tarragona es mantindria (-0,64%) i creixerien Girona (+8,90), Lleida (+5,25) i Ebre (+2,15%).

En les xifres facilitades es diu que el país compta amb un 85% de reserves. Des del Gremi d'Àrids, però matisen aquestes dades, perquè «pot semblar haver-hi molta reserva de calcària, per exemple, però pots no estar-ne garantida l'explotació a mitjà termini o també cal veure en quines zones del territori es troben aquestes reserves». El concepte de proximitat de la producció als centres de consum i de l'àrid km. 0 per a reduir les emissions sectorials està entrant amb força en el món de les matèries primeres.

Les dades facilitades pel CAAC visualitzen un sector segur amb una sinistralitat baixa. En tot el 2020 no es va registrar cap accident laboral ni mortal ni greu. Es van produir 39 accidents lleus amb baixa.