Notícies

El sector esvaeix dubtes sobre aplicació de la normativa de la silicosis

La sala d'actes de Foment del Treball es va omplir en la Jornada Tècnica sobre les emissions de sílice cristal·lina respirable (SCR) i l'exposició als fums dièsel. L'aplicació del nou marc legal sobre la protecció dels treballadors ha generat molts dubtes entre les empreses del sector. La jornada que va comptar amb ponències de l'Instituto Nacional de Silicosis (INS) i una taula rodona sobre l'aplicació de la normativa. La sessió va ser organitzada conjuntament pel Gremi d'Àrids, Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears i Ciment Català.

Maria Carballo de l'INS va presentar els primers resultats de la campanya de visites de comprovació dels valors de les emissions de silicosis en tots els llocs de treball de les activitats extractives. Només un 4,6% dels llocs de treball analitzats presentava un possible risc que es reduïa notablement amb petites correccions. Les visites es van fer el darrer trimestre del 2021 en empreses de la província de Barcelona i, durant el primer semestre de 2022, s'han portat a terme en diverses activitats extractives de les províncies de Tarragona, Lleida i Girona.

Posteriorment, Juan Antonio Freijo i Pablo Menéndez van exposar l'evolució normativa que ha anat tenint el control de sílice cristal·lina respirable (SCR) i l'exposició als fums dièsel a l'Estat espanyol, des que van ser considerats legalment agents cancerígens. Entre d'altres van explicar aspectes pràctics per l'aplicació de les Inspeccions Tècniques Complementàries (ITC) com la presa de mostres, sistemes de mesura, elements de protecció...

Posteriorment, es va fer la taula rodona que va moderar Joan Ignasi Navarro, degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i responsable del Comitè Tècnic del Gremi d'Àrids. En aquesta van intervenir els tècnics de l'Instituto Nacional de Silicosis (INS), el president del Comitè de Pedreres de Ciment Català, José Maria Ramons i cap de servei de Seguretat Minera de la Generalitat, Joan Carles Tarazón. L'alt nombre d'intervencions va deixar clar l'interès per la temàtica i els dubtes que genera l'aplicació de la normativa.

La clausura de la sessió el van fer el cap de la secció de Seguretat de Concessions Mineres de la Generalitat, Manuel Garcia Prieto, en el seu darrer acte abans de la seva jubilació professional i el president del Gremi d'Àrids, Alfons Porro. Porro va demanar que el desplegament de la normativa sobre la silicosi sigui «clara» i aplicable perquè la voluntat de les empreses és aplicar-la correctament.

 

➡️ D'INTERÈS

El vídeo de la Jornada Tècnica es podrà veure molt aviat al canal de Youtube del Gremi d'Àrids de Catalunya

https://www.youtube.com/user/GremiAridsCatalunya