Notícies

Captura d'una parella d'àguiles cuabarrades a Mont-Roig del camp

El 26 de setembre tècnics de fauna del Gremi, amb la col·laboració d'un especialista del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, van capturar la parella d'àguiles cuabarrades a la seu de l'empresa Àrids i Excavacions Mont Roig, de Mont-Roig del Camp (Baix Camp). L'objectiu d'aquesta acció era poder-les individualitzar amb anelles i equipar el mascle amb un transmissor GPS. Aquest petit instrument anirà enviant ubicacions d'on es trobi l'àguila i dels moviments que realitza pel territori, i posteriorment fer una anàlisis detallada d'aquestes dades que han de permetre conèixer el comportament territorial i els seus principals centres d'activitat. El Programa de Suport a l'Àguila Cuabarrada del Gremi d'Àrids de Catalunya va començar l'any 2015.

La informació obtinguda amb aquestes accions de preservació mediambiental s'utilitza per establir mesures correctores i compensatòries en les activitats que duu a terme la pedrera, en els casos que sigui necessari. Cal destacar, que aquestes dades també les podrà usar el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya per a gestionar la població d'aquesta espècie.

El primer exemplar capturat l'octubre del 2022 en aquest mateix projecte, es va poder trobar mort al cap de pocs mesos d'iniciar-se gràcies al seu seguiment GPS. Es va informar i recollir conjuntament amb els Agents Rurals, determinant que havia mort per electrocució en una línia elèctrica i trobant una nova zona de risc que caldrà corregir.

VUIT ANYS CONEIXENT EL TERRITORI ON HABITEN LES ÀGUILES CUABARRADES

En els 8 anys que s'està portant a terme aquest programa ja s'han dut a terme 11 projectes relacionats amb l'estudi del territori de les parelles d'àguila cuabarrada (Aquila   fasciata) en el marc de les interaccions d'aquestes amb els entorns de les pedreres. El seu objectiu és conèixer el territori que utilitzen les àguiles, és a dir, el seu domini vital, la selecció dels hàbitats en aquesta comarca, les zones de prospecció i alimentació, i a més realitzar el seguiment de la supervivència, detectant punts de risc per als individus.

L'àguila cuabarrada a nivell mundial està classificada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) com a espècie vulnerable, i en la categoria d'"en perill d'extinció" en el Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada a Catalunya. La població reproductora a Catalunya va passar de 85-90 parelles, estimades els anys 1970, a només 64-65 l'any 2000. La davallada més acusada es va produir durant els anys noranta. Atès que aquest rapinyaire diürn necessita espais oberts per a poder caçar, un dels llocs on troba aquests hàbitats sense gaire vegetació arbrada és a l'entorn les pedreres. És per això, i per participar en la millora de la biodiversitat en general, el Gremi d'Àrids de Catalunya va iniciar el programa esmentat amb l'objectiu de contribuir a la seva conservació, recuperació de la població, i al coneixement d'aquest gran depredador.