SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

 

 

Llegir més

Els àrids són vida

Els àrids són matèries primeres minerals extretes de la terra per a ser utilitzades, després de processos de trituració i classificació, en diferents i molt diversos sectors industrials.

Extracció

Els àrids són matèries primeres minerals extretes de la terra per a ser utilitzades, després de processos de trituració i classificació, en diferents i molt diversos sectors industrials.

Aplicació

Els àrids s’utilitzen principalment com a matèria primera en la fabricació de formigó, ciment i bases i capes de rodament de carretera, vies de ferrocarril...

Restauració

Els àrids s’obtenen mitjançant una intervenció temporal sobre el medi que té per objecte l’obtenció d’un aprofitament miner.