Contactar

Si us plau, ompli els camps amb la informació requerida

Please type your full name.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
entrada no vàlida
Invalid Input

 Política de privacitat de www.gremiarids.com

Dades del propietari de la web 

Raó         GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
NIF         G58112384
Domini         WWW.GREMIARIDS.COM
Adreça        RAMBLA DE CATALUNYA 127 9º1,08008 BARCELONA BARCELONA)
Mail        Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Telèfon        9341568483

 

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA amb CIF G58112384 i domicili social a la RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a.- 08008 BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores: 

 

 TRACTAMENTS REALITZATS 

 

Accions
comercials 
formulari web

Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats d'atendre les vostres consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació
Base legítima: el consentiment de l'interessat.
Tipologia de Dades: dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça electrònica.

Gestió d'usuaris
web

Finalitat: captació, registre i tractament de dades de l'usuari.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
Base legítima: el consentiment de l'interessat.
Tipologia de Dades: dades bàsiques: nom i cognoms, Adreça electrònica.

Instal·lació de cookies

Finalitat: gestió i instal·lació de les cookies.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: el consentiment de l'interessat.
Tipologia de Dades: dades bàsiques: adreça electrònica, Adreça IP.

Butlletí digital/ Newsletter

Finalitat: gestió de la subscripció a la newsletter, per realitzar els enviaments corresponents.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: el consentiment de l'interessat.
Tipologia de Dades: dades bàsiques: nom i cognoms, adreça electrònica.

Usuaris web

Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: el consentiment de l'interessat.
Tipologia de Dades: dades bàsiques: nom i cognoms, adreça electrònica.

 

Drets dels interessats

GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa a l'usuari que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d'accés: és el dret de l'usuari a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant les vostres dades i, en aquest cas, les concretes dades personals tractades i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).
 • Dret de Rectificació: és el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: és el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
 • Dret de Supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d'expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
 • Dret a la Portabilitat: el dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable quan tractament està basat en el consentiment o l'execució d'un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d'oposició: és el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l'interès legítim o l'interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils: quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d'un contracte, ni està autoritzada pel dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera semblant.
 • Dret a retirar el consentiment: per a qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les següents indicacions:

 • Presentació d'un escrit a l'adreça RAMBLA DE CATALUNYA 127 3r1ª,08008 BARCELONA (BARCELONA) (a l'atenció de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA) o bé per correu electrònic a per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 • L'escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que demani l'exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:

  • S'haurà d'identificar fefaentment i, en cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se us sol·licitarà que solucioni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar , etc.)
  • La sol·licitud la pot fer el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals).
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/es que es pretenen exercir). Si no feu referència a un tractament concret se us facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d'un tractament en concret, només la informació d'aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
  • La persona sol·licitant ha de fer servir qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

El GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

 

Política de privacitat xarxes socials WWW.GREMIARIDS.COM

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la/es Xarxa/es Social/es Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.


Dades de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
- NIF: G58112384
- ADREÇA: RAMBLA DE CATALUNYA 127 3º1ª,08008 BARCELONA(BARCELONA)
- CORREU ELECTRÒNIC: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .


L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada pel GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per a el tractament d'aquelles dades personals publicades al perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat.

El GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA hi té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, en especial, el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.


Drets dels interessats

Pel que fa als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de  es vostres dades de caràcter personal, de què disposeu i que poden ser exercitats davant el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA, d'acord amb la RGPD , ha de tenir en compte els matisos següents:

 • Dret d'accés: és el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .
 • Dret de Rectificació: és el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: el dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d'oposició: és el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament
 • per part del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

 

El GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA realitzarà les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'usuari, un cop unit a la pàgina de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, n'ha de ser el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA es reserva el dret de retirar immediatament elcontingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA no es farà responsable dels continguts que ha publicat lliurement un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA, però sí que romandran a la Xarxa Social.


Concursos i promocions

El GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

 

Publicitat

El GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l'enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:
• Instagram:https://help.instagram.com/581066165581870/?locale=es_ES

 

Actualització: 2 novembre de 2023

Avís legal de www.gremiarids.com

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GREMI D ARIDS DE CATALUNYA informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, GREMI D ARIDS DE CATALUNYA informa de les dades següents:

 

Raó         GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
NIF         G58112384
Domini         WWW.GREMIARIDS.COM
Adreça        RAMBLA DE CATALUNYA 127 9º1,08008 BARCELONA BARCELONA)
Mail        Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Telèfon        9341568483
Registre        Tom Volum

 

Usari i règim de responsabilitats

La navegació, l'accés i l'ús pel lloc web de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA confereix la condició d'usuari.

El lloc web de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per GREMI D ARIDS DE CATALUNYA per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per GREMI D ARIDS DE CATALUNYA contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. 

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitats

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent.

S'entendrà que GREMI D ARIDS DE CATALUNYA té el coneixement efectiu a què fa referència el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que se n'impossibiliti l'accés, o s'hagi declarat l'existència de la lesió, i GREMI D ARIDS DE CATALUNYA conegués la corresponent resolució, sens perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que GREMI D ARIDS DE CATALUNYA apliqui en virtut dacords voluntaris i daltres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establirse.

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, GREMI D'ARIDS DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat no afectaran es contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Indicacions i preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats a la pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l'impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que l'IVA no s'incorpori al preu, s'indicarà de manera expressa i es permetrà a l'usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria, incloent-hi, si escau, l'import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l'oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA. Seran, per tant, seguretat en la relació amb tercers· servei compliance obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius   la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció 

Si l'usuari vol presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Així mateix, GREMI D ARIDS DE CATALUNYA disposa de fulls oficials de
reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. GREMI D ARIDS DE CATALUNYA té el domicili
a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l'enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Actualització: 2 novembre de 2023

Política de cookies

Cal tenir en compte que, la utilització de les cookies als equips terminals dels usuaris té implicacions rellevants en relació amb la protecció de dades. I és que, mitjançant la utilització de cookies, les entitats obtenen dades relacionades amb els usuaris que posteriorment podran ser utilitzades. És per això que es determina la necessitat d'informar l'usuari de la utilització de galetes perquè coneguin el tractament de dades dut a terme.


GREMI D'ARIDS DE CATALUNYA ha de fer una anàlisi exhaustiva de les galetes que, a través de la seva pàgina web, poden ser instal·lades als dispositius informàtics dels usuaris. Coneguda la finalitat de les mateixes, GREMI DARIDS DE CATALUNYA ha de complir ambla Llei 34/2 002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), la normativa en matèria de protecció de dades i amb les recomanacions que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat a la Guia sobre l'ús de Cookies.


Cal determinar que, queden exceptuades de la present política les cookies utilitzades per a les finalitats següents:
- Permetre únicament la comunicació entre lequip de lusuari i la xarxa.
- Estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l'usuari.


És important dir que, GREMI D ARIDS DE CATALUNYA podrà utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que aquests hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització.

La informació relativa a les galetes s'ha de mostrar seguint els requisits següents:

 • La informació o la comunicació ha de ser concisa, transparent i intel·ligible.
 • S'ha d'utilitzar un llenguatge clar i senzill, per evitar l'ús de frases que indueixin a confusió o desvirtuïn la claredat del missatge.
 • La informació ha de ser de fàcil accés.


Es recomana l'ús d'avisos de privadesa per nivells, és a dir, que continguin la informació en capes, de manera que es permeti a l'usuari anar a aquells aspectes de l'avís que siguin de més interès, evitant així la fatiga informativa, i això sense perjudici que la totalitat de la informació estigui disponible en un únic lloc o en un document complet al qual es pugui accedir fàcilment si l'interessat desitja consultar-ho en la seva totalitat.


GREMI D ARIDS DE CATALUNYA realitzarà de forma periòdica la revisió dels possibles canvis que poguessin produir-se en la gestió i l'ús de cookies amb la finalitat d'actualitzar la informació mostrada als usuaris relativa a les cookies.

La informació sobre les galetes facilitada en el moment de sol·licitar el consentiment ha de ser suficientment completa per permetre als usuaris entendre les seves finalitats i l'ús que se'ls donarà.

A la informació prèvia s'haurà d'incloure la informació següent:

 • Identificació del responsable del lloc web.

 • Identificació de les finalitats de les galetes que s'utilitzaran.

 • Informació sobre si les galetes són pròpies o de tercers.

 • Informació genèrica sobre el tipus de dades que es tractaran en cas que s'elaborin perfils.

 • Mode en què l'usuari pot acceptar, configurar i rebutjar la utilització de cookies.

 • Un enllaç clarament visible adreçat a la informació complementària i més detallada (política de galetes).

 

 

Aquesta informació es facilitarà abans de l'ús de les galetes mitjançant un format que sigui visible per a l'usuari i que s'haurà de mantenir fins que l'usuari presti el consentiment o el rebutgi.


Caldrà que la informació de la primera capa es completi amb un sistema o panell de configuració on l'usuari pugui optar entre acceptar o no les galetes de forma granular.

 

Raó         GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
NIF         G58112384
Domini         WWW.GREMIARIDS.COM
Adreça        RAMBLA DE CATALUNYA 127 9º1,08008 BARCELONA BARCELONA)
Mail        Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Telèfon        9341568483
Registre        Tom Volum

 

Usari i règim de responsabilitats

La navegació, l'accés i l'ús pel lloc web de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA confereix la condició d'usuari.

El lloc web de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per GREMI D ARIDS DE CATALUNYA per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per GREMI D ARIDS DE CATALUNYA contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. 

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitats

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent.

S'entendrà que GREMI D ARIDS DE CATALUNYA té el coneixement efectiu a què fa referència el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que se n'impossibiliti l'accés, o s'hagi declarat l'existència de la lesió, i GREMI D ARIDS DE CATALUNYA conegués la corresponent resolució, sens perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que GREMI D ARIDS DE CATALUNYA apliqui en virtut dacords voluntaris i daltres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establirse.

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del vostre lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, GREMI D'ARIDS DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat no afectaran es contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Indicacions i preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats a la pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l'impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que l'IVA no s'incorpori al preu, s'indicarà de manera expressa i es permetrà a l'usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria, incloent-hi, si escau, l'import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l'oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA. Seran, per tant, seguretat en la relació amb tercers· servei compliance obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius   la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció 

Si l'usuari vol presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Així mateix, GREMI D ARIDS DE CATALUNYA disposa de fulls oficials de
reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

GREMI D ARIDS DE CATALUNYA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. GREMI D ARIDS DE CATALUNYA té el domicili
a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l'enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Actualització: 2 novembre de 2023

Tractament de les dades del formulari web de contacte del Gremi d'Àrids

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA amb CIF G58112384 i domicili social a la RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a.- 08008 BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA té previst realitzar.

 • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds e instal·lació de cookies.
 • Termini de conservació: entretant es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legitima: El consentiment de l’interessat.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com la revocació del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva demanda a l’adreça postal RAMBLA DE CATALUNYA, 127, 3er. 1a. 08008 BARCELONA o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s’entendran com a necessaris per a escometre les finalitats mencionades amb anterioritat. Amb l’envio del formulari de recollida de dades, vostè accepta la política de privacitat del GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

 

Galetes o cookies

El web de Gremi d'Àrids utilitza cookies per millorar l'experiència dels usuaris, facilitant la navegació per la nostra web. Estem fent tot el possible per facilitar l'ús d'aquestes cookies, així com la seva gestió i control en utilitzar els nostres serveis.

¿Què són les cookies?

són petits arxius de text que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari d'Internet en visitar una pàgina web. És l'operador del lloc web el que determina quin tipus d'informació conté la galeta i quin és el seu propòsit, podent a més ser utilitzada pel servidor web cada vegada que visiti aquesta web. S'utilitzen les cookies per estalviar temps i fer l'experiència de navegació web molt més eficient. No obstant això, poden ser usades amb diversos propòsits diferents que van des de recordar la informació d'inici de sessió o el que conté la seva comanda de compra.
 
Existeixen una gran quantitat de guies en què s'explica el que són les cookies, i per a què s'utilitzen. per la nostra part, els explicarem com afecten aquestes cookies a la pàgina web de Gremi d'Àrids, però en el cas que necessiti més informació, mireu aquestes pàgines:
 

¿Com utiliza el web de Gremi d'Àrids les cookies?

Al web de Gremi d'Àrids ttan sols utilitzarà les cookies que vostè ens deixi utilitzar. Podrà controlar els seus cookies a través del seu navegador. Podrà trobar més informació al respecte més endavant. Hem utilitzat algunes de les guies existents per classificar les cookies que fem servir en diversos grups:

 1. Cookies de Rendiment
 2. Cookies Funcionals
 3. Cookies de Marketing

A continuació trobareu més informació sobre cada un d'aquests tipus de cookies.

1. Cookies de Rendiment

Es tracta de galetes que recullen informació sobre com utilitza el lloc web (per exemple, les pàgines que visita o si es produeix algun error) i que també ajuden al web de Gremi d'Àrids a la localització i solució de problemes del lloc web. Tota la informació recollida en les mateixes és totalment anònima i ens ajuda a entendre com funciona el nostre lloc, realitzant les millores oportunes per facilitar la seva navegació.

Aquestes cookies permetran:

 • Que vosté navegui pel lloc.
 • Que al web de Gremi d'Àrids recompili informació sobre com utilitza vostè la pàgina web, per així entendre la usabilitat del lloc, i ajudar-nos a implementar les millores necessàries. Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre vostè que pugui ser utilitzada amb fins publicitaris, o informació sobre les seves preferències (com ara les dades d'usuari) més enllà d'aquesta visita en particular.

2. Cookies Funcionals

El nostre propòsit amb aquestes cookies no és altre que millorar l'experiència dels usuaris al web de Gremi d'Àrids

Podrà rebutjar en qualsevol moment l'ús d'aquestes cookies. al web de Gremi d'Àrids utilitza aquestes cookies per recordar certs paràmetres de configuració o per proporcionar certs serveis o missatges que poden arribar a millorar la seva experiència al nostre lloc. Per exemple, recorden el país o l'idioma que heu seleccionat en visitar les pàgines, i no s'utilitzen amb fins de màrqueting.
 
Aquestes cookies permetran:

 • Recordar les seves dades d'inici de sessió com a client a tornar a la pàgina

Aquestes cookies no recolliran cap informació sobre vostè que pugui ser utilitzada amb fins publicitaris, o informació sobre les seves preferències (com ara les dades d'usuari) més enllà d'aquesta visita en particular.

3. Cookies de Marketing

Aquestes cookies són gestionades per tercers, de manera que podrà utilitzar les eines d'aquests per restringir l'ús d'aquestes galetes. Algunes de les cookies s'utilitzen per enllaçar a altres pàgines web que proporcionen certs serveis al web de Gremi d'Àrids, com pot ser el cas de Facebook, Twitter o Google. Algunes d'aquestes galetes modificaran els anuncis d'altres webs per adaptar-los a les seves preferències.

 
Aquestes cookies permetran:
 
 • Enllaçar amb xarxes sociales
 • Passar informació sobre la seva visita a la pàgina de la web de Gremi d'Àrids per adaptar anuncis en altres pàgines.

A més d'acceptar o rebutjar l'ús de certes cookies a través de la pàgina web de al web de Gremi d'Àrids, també podrà gestionar fent ús de la configuració del seu navegador.

Aquí té una font d'informació sobre com dur a terme aquest procés: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Només llegirem o escriurem cookies sobre les seves preferències. Aquelles que hagin estat instal·lades abans de modificar la configuració romandran en el seu ordinador i podrà esborrar fent ús de les opcions de configuració del seu navegador.