Notícies

“Hem d’impulsar un model basat en la productivitat i en crear valor afegit”

Miquel Valls

MIQUEL VALLS
President de la Cambra de Comerç de BARCELONA

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona vetlla pels interessos generals de les empreses i ofereix serveis a empresaris i emprenedors per respondre a les seves necessitats i ajudar-los a millorar la competitivitat.

El consum d’àrids acumula una caiguda del 50% des de l’inici de la crisi. És possible recuperar els índex dels temps de bonança o l’escenari ha canviat de manera definitiva?

D’aquesta crisi ens en sortirem. Tanmateix, serà molt difícil tornar als nivells de producció de la darrera època expansiva perquè les condicions han canviat. El sector dels àrids està estretament lligat a la construcció, i difícilment es tornarà als nivells d’activitat dels darrers anys perquè actualment tenim un excés d’oferta d’habitatge que costarà temps absorbir. L’obra pública haurà de ser el principal motor de creixement de l’activitat del sector. En aquest sentit, encara hi ha molta feina a fer. Des de la Cambra fem un seguiment acurat de l’evolució de la inversió pública en infraestructures a Catalunya i analitzem quines infraestructures són prioritàries per a la nostra economia, perquè considerem que és una peça clau per millorar la nostra competitivitat i per al creixement econòmic.

Què poden fer les empreses per afrontar l’actual situació?

La nova situació econòmica requereix de canvis profunds a les empreses. Creiem que aquests canvis han de ser conduïts per la formació, la innovació i la internacionalització. Aquests tres pilars han de sustentar el nou model de creixement i són els eixos de treball de la Cambra per donar suport a les empreses en el canvi de model. Els sectors vinculats a la construcció han estat tradicionalment menys oberts a l’exterior, i, per tant, aquí tenen un ampli potencial de creixement.

Quin ha de ser el motor que lideri l’inici de la recuperació?

La recuperació ha d’estar liderada per tots: administracions, empreses i societat civil. Els uns necessitem dels altres i tots plegats hem de treballar junts per impulsar un nou model de creixement econòmic fonamentat en nous pilars: la creació de valor afegit i l’augment de la productivitat; pilars que afavoriran la creació d’ocupació i riquesa al nostre país. A més curt termini, s’ha d’agilitar la reestructuració del sistema financer per tal de poder restablir la normalitat dels fluxos de crèdit a les empreses, en especial, a les PIMES.

Creu que actualment les Administracions estan fent tot el que està a les seves mans?

Trobem a faltar un veritable impuls de la inversió pública i així ho hem dit des de la Cambra. Al 2009 la inversió pública es mantindrà força estable gràcies al Fons d’Inversió Local, però tant els Pressupostos de l’Estat com els de la Generalitat per al 2010 contemplen una reducció de la inversió. Així mateix, el FEIL per al 2010 es redueix. La dotació del pla serà de 5.000 milions d’euros, 2.000 milions menys que al 2009, i, a més, el 20% es podrà destinar a despesa corrent. Per tant, la inversió de les administracions locals associada al PlanE també caurà al 2010.

Quines mesures està prenent la Cambra per impulsar el finançament de les empreses?

La Cambra ha estat al capdavant de les peticions fetes a l’Institut de Crèdit Oficial del Govern de l’Estat i a l’Institut Català de Finances de la Generalitat de Catalunya per millorar l’accés al finançament per part de les empreses. Així mateix, la Cambra ha creat un nou centre d’atenció a les empreses dedicat única i exclusivament a informar i assessorar sobre finançament empresarial. També hem posat a disposició de les empreses una guia de finançament com a eina de suport perquè les empreses, i, en especial, les PIMES, sàpiguen on dirigir-se per aconseguir finançament, coneguin els instruments financers disponibles i puguin identificar quins són els més adients per a les seves necessitats.