Notícies

Primera reproducció d'oreneta de ribera en una planta d'àrids d'Osona

L'oreneta de ribera (Riparia riparia) ha nidificat per primer cop a Osona. El juny i juliol, el Grup d'Anellament de Calldetenes - Osona (GAGO) i el Grup de Naturalistes d'Osona (GNO-ICHN), han fet el seguiment d'una colònia d'aus d'aquesta espècie que s'ha localitzat a la planta d'extracció de l'empresa Àrids Manlleu a terme municipal de les Masies de Voltregà. En total s'han comptabilitzat 6 nius en una pila de material sorrenc d'aquesta explotació. Tot i que alguns nius han fracassat per l'ocupació del pardal comú, que aprofita els nius per niar, al final s'ha pogut comprovar com dos nius estan ben actius i que almenys 3 polls han volat d'un dels nius. La bona predisposició de l'empresa, que ha comptat amb l'assessorament del Gremi d'Àrids de Catalunya en el marc d'una campanya de suport global a aquesta espècia d'aus a nivell estatal, han permès mantenir i poder estudiar els nius.


Aquesta espècie està en disminució al Mediterrani i en les darreres dècades la població catalana ha quedat limitada a la conca de l'Ebre i la major part de la seva població s'ha localitzat en explotacions d'àrids que s'han convertit en un espai clau per a la seva preservació. Aquesta és la primera nidificació recentment coneguda al conjunt de les comarques de Barcelona i Girona. L'oreneta de ribera nidifica als marges sorrencs, fent túnels que excava fins a uns 60 centímetres de fondària i ubicant el niu en una petita cambra al final del túnel.

El Grup d'Anellament de Calldetenes - Osona (GAGO) el Grup de Naturalistes d'Osona (GNO-ICHN) i el Gremi d'Àrids de Catalunya destaquen i agraeixen la bona predisposició de l'empresa i l'interès per poder mantenir aquesta colònia i buscar altres possibles ubicacions per la comarca.

ACCIONS PER PRESERVAR LA BIODIVERSITAT

El sector arider fa anys que, conscient de la importància de la biodiversitat, impulsa programes de preservació d'espècies que habiten en les explotacions. En el cas de l'oreneta de ribera, Gremi d'Àrids, Formigons i Prefabricats de Lleida també va impulsar l'any 2020 la construcció d'una colònia artificial d'orenetes de ribera a l'estany d'Ivars i Vila-sana (Pla d'Urgell). L'oreneta de ribera és molt abundant a l'Estany durant els períodes migratoris, però escasseja més durant el període reproductor per manca d'indrets adequats per a la cria. A escala estatal, aquesta campanya està coordinada per la Federació d'Àrids (FdA) en el programa de protecció i foment de la nidificació del "avión zapador" en les explotacions extractives.

Actualment el Gremi d'Àrids de Catalunya també estan en marxa altres iniciatives conjuntes amb institucions i entitats naturalistes per a la preservació d'espècies que s'ubiquen en pedreres o graveres, com les aus estèpiques de la zona de Balaguer, els ducs a Girona, l'àguila cuabarrada a tot el litoral català, o el còlit negre a la zona del Parc del Garraf.

➡️ D'INTERÈS

Vídeo a Youtube de la nidificació de l'oreneta de ribera a la planta d'Àrids Manlleu a les Masies de Voltregà (clica aquí)