Notícies

Conveni pel nou cicle formatiu d'Excavacions i Sondatges a Valls

El Departament d'Educació, el Gremi d'Àrids de Tarragona i l'empresa Canteras La Ponderosa S.A. han signat un conveni de col·laboració que permetrà donar continuïtat al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Excavacions i Sondatges a l'Institut Jaume Huguet de Valls (Alt Camp). Des d'aquest curs 2022-2023 aquest centre educatiu ofereix aquesta formació dual que es fa entre les instal·lacions del centre educatiu a Valls i les instal·lacions de Canteras de la Ponderosa a Alcover. En aquesta primera edició hi participen 7 estudiants. Aquest és el segon centre educatiu que té una oferta formativa que vol ajudar a cobrir amb personal qualificat la demanada de professionals que requereix la indústria extractiva.


El conveni signat que el Gremi d'Àrids de Tarragona facilita l'ús d'espais, instal·lacions, maquinària i equipaments específics, ja que l'Institut Jaume Huguet de Valls no disposa de les instal·lacions adequades. En virtut de l'acord, Canteras la Ponderosa S. A., associada al Gremi d'Àrids de Tarragona, cedeix les instal·lacions i els professionals especialitzats per poder oferir una formació escaient als estudiants i que es combina amb la formació teòrica que es fa a les aules de l'institut. L'objectiu de l'acord és que els estudiants que la completin tinguin una formació d'acord amb la demanda i realitat de la indústria extractiva, incorporant noves tecnològiques que es van introduint en l'extracció i producció d'àrids.

L'acte de signatura es va fer el 14 de febrer. L'acord el van fer la directora general d'FP del Departament d'Educació, Mercè Chacón; el president del Gremi d'Àrids de Tarragona, Francesc León i el president de La Ponderosa, Josep Rodríguez.

UNA OFERTA FORMATIVA PEL SECTOR A TOTES LES DEMARCACIONS

El Gremi d'Àrids de Catalunya està impulsant en els darrers anys iniciatives perquè totes les demarcacions catalanes tinguin una oferta formativa que serveixi per cobrir la demanda de professionals de la indústria extractiva. Des de fa uns cursos, l'IES Mollerussa ja ofereix dos cicles formatius (Excavacions i Sondatges i Pedra Natural) que tenen un altíssim índex d'inserció laboral. El sector manté contactes perquè aquesta oferta formativa s'estengui i també es pugui oferir en centres de les comarques de Barcelona i Girona i poder disposar així d'una oferta formativa a tot el territori.